Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

 

Hållbarhet

Kontakt 

Cecilia Oseroff Hållbarhets­ansvarig

cecilia.oseroff
@bokusgruppen.com

070 480 28 28

"Med lönsamhet som grund ska Bokusgruppen bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle, där kommande generationer får uppleva läsglädje."

Tillsammans tar vi ett stort ansvar för att förverkliga vår vision och där är hållbarhet en viktig aspekt, inte bara för oss och våra intressenter, utan framför allt för planeten och framtiden. Vårt hållbarhets­arbete fokuseras till fyra huvudområden: Läsglädje, Sortiment, Miljö och Medarbetare.

Hållbarhet är en investering i framtiden. Lär mer om vårt arbete i filmen!

strategier

Hållbarhets­strategier och mål

Bokusgruppen har fyra övergripande hållbarhets­strategier och sju hållbarhets­områden med övergripande målsättningar. Hållbarhets­arbetet leds av Bokusgruppens hållbarhets­ansvarig tillsammans med en hållbarhets­ledningsgrupp och bedrivs i på varje avdelning.

Övergripande mål

Hållbarhets­områden och övergripande mål

Varje hållbarhets­område har en övergripande målsättning och ett antal delmål. Vi har en ambition att uppfylla 90 procent av alla delmål till 2026. Från våra övergripande målsättningar har vi också valt att lyfta ut målet om att sänka våra CO2e-utsläpp med 25 procent, med 2020 som basår. Våra mål kopplar till flera av FN:s globala mål om hållbar utveckling. Läs mer om våra hållbarhets­områden.

 

Våra sju hållbarhets­områdenÖvergripande mål 

Läsfrämjande satsningar för alla

Bidra till ett ökat läsande för vuxna och barn i Sverige

Se film

Energiförbrukning och klimatpåverkan 

Minska våra totala CO2e-utsläpp med 25 %Se film
Hållbar leverantörskedja Ökat fokus på att säkerställa hållbara leverantörskedjorSe film
Säkra produkter och tjänster till bra kvalitet Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet utan hälso- och säkerhetsbrister, minst i enlighet med EU:s lagstiftningSe film
Kretslopp, återbruk och miljöpåverkan i den operativa verksamheten Minimerad miljöpåverkan i den operativa verksamheten genom ökad återvinning och återbruk samt minskad resursanvändningSe film
Dataintegritet och datasäkerhetInga incidenter relaterade till datasäkerhet eller dataintegritetSe film
Inkludering och mångfaldÖkad mångfald och inkludering utan diskriminering och kränkande särbehandlingSe film

Måluppföljning

Våra övergripande målsättningar löper till 2026. Måluppföljning sker löpande och redovisas i den årliga hållbarhets­redovisningen.

Hållbarhets­rapport 2023

Vi följer årligen upp vårt hållbarhets­arbete, det presenteras i vår hållbarhets­redovisning. Vill du lära dig mer om våra hållbarhets­områden, definitioner och hur vi arbetar med hållbarhet på Bokusgruppen, ta del av vår senaste hållbarhets­redovisning nedan:  

Års- och hållbarhets­redovisning 2023

Års- och hållbarhets­redovisning 2022

Års- och hållbarhets­redovisning 2021

Hållbarhets­redovisning 2020