Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Börsnotering

Bokusgruppen förbereder sig för en börsnotering

Bokusgruppen har ambitionen att stärka sin position på bokmarknaden under kommande år efter framgångsrika satsningar inom digital tillväxt. De starka och kompletterande varumärkena Bokus, Bokus Play och Akademi­bokhandeln är väl positionerade på den svenska marknaden. Tillsammans skapar de goda förutsättningar för Bokusgruppen som ett framtida noterat bolag.

Den 28 april 2021 fattade Volatis årsstämma beslut om att dela ut Volatis aktier i dotterbolaget Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) till Volatis stamaktieägare. Volatis styrelse har bemyndigats att besluta om avstämningsdag för utdelningen.

Bokusgruppen kommer efter detta beslut att ansöka om notering av Bokusgruppens stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i början av juni 2021.

- Vi accelererar vår digitala omställning och ska nu kommunicera direkt mot aktiemarknaden. Framåt ska vi dra nytta av såväl Akademi­bokhandelns omnikanal och stora medlemsklubb, där vi kan rekrytera nya kunder till Bokus Play, som Bokus styrkor inom e-handeln, säger Maria Edsman, VD på Bokusgruppen.

Samlad dokumentation angående särnoteringen av Bokusgruppen

Nedan finns all publicerad information angående Bokusgruppens särnotering. Volati har samlat all information under följande länk.

Särnotering av Bokusgruppen

Kapitalmarknadsuppdatering och Q&A

18 mars 2021 sände Volati en kapitalmarknadsuppdatering med fokus på särnoteringen av Bokusgruppen, där Bokusgruppens VD, Maria Edsman och Bokusgruppens CFO, Jane Jangenfeldt deltog. Sändningen finns att ta del av i efterhand på Volatis hemsida. 22 mars 2021 deltog Bokusgruppen även i Volatis Q&A med analytiker, som också finns att ta del av nedan.

Kapitalmarknadsuppdatering och Q&A

Bolagspresentation

Under kapitalmarknadsuppdateringen presenterade vår VD, Maria Edsman, Bokusgruppens bolagspresentation, också kallad Equity Story. Presentationen finns att ta del av nedan. 

Bolagspresentation för Bokusgruppen

Informationsbroschyr inför eventuellt beslut om utdelning av aktier

På Volatis hemsida finns en informationsbroschyr till aktieägarna i Volati inför eventuellt beslut om utdelning av aktierna i Bokusgruppen. 

Informationsbroschyr