Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Börsnotering

Den 4 juni 2021 inleddes handel med Bokusgruppen AB:s (publ) aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market

Den 28 april 2021 fattade Volatis årsstämma beslut om att dela ut Volatis aktier i dotterbolaget Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) till Volatis stamaktieägare. Den 4 juni 2021 inleddes handel med Bokusgruppen aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Bokusgruppen har ambitionen att stärka sin position på bokmarknaden under kommande år efter framgångsrika satsningar inom digital tillväxt. De starka och kompletterande varumärkena Bokus, Bokus Play och Akademi­­bokhandeln är väl positionerade på den svenska marknaden. Tillsammans skapar de goda förutsättningar för Bokusgruppen som ett noterat bolag.

VD Maria Edsman kommenterar 4 juni:

- Vi har uppnått en viktig milstolpe i dag och inleder samtidigt ett nytt kapitel i vår fortsatta utvecklingsresa. Med vår branscherfarenhet och stabila grund av starka varumärken står Bokusgruppen väl rustat att leverera på vår strategiska plan för att skapa ytterligare värde för våra aktieägare.

Samlad dokumentation angående särnoteringen av Bokusgruppen

Nedan finns all publicerad information angående Bokusgruppens särnotering. 


Bolagsbeskrivning

Bokusgruppens bolagsbeskrivning publicerades den 27 maj 2021 och finns att ta del av här.

Bolagsbeskrivning

Kapitalmarknadsuppdatering och Q&A

18 mars 2021 sände Volati en kapitalmarknadsuppdatering med fokus på särnoteringen av Bokusgruppen, där Bokusgruppens VD, Maria Edsman och Bokusgruppens CFO, Jane Jangenfeldt deltog. Sändningen finns att ta del av i efterhand på Volatis hemsida. 22 mars 2021 deltog Bokusgruppen även i Volatis Q&A med analytiker, som också finns att ta del av nedan.

Kapitalmarknadsuppdatering och Q&A

Bolagspresentation

Under kapitalmarknadsuppdateringen presenterade vår VD, Maria Edsman, Bokusgruppens bolagspresentation, också kallad Equity Story. Presentationen finns att ta del av nedan. 

Bolagspresentation för Bokusgruppen

Informationsbroschyr inför beslut om utdelning av aktier

På Volatis hemsida finns en informationsbroschyr till aktieägarna i Volati inför beslut om utdelning av aktierna i Bokusgruppen. 

Informationsbroschyr