Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

AKtien

Aktien och ägare

Bokusgruppen AB är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm Sverige sedan 4 juni 2021 under handelssymbolen BOKUS. 

Det totala antalet utestående aktier efter full utspädning uppgår till 16 151 226 st.

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Volym, tusental
[{"d":"2024-02-08","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för fjärde kvartalet och helår 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-for-fjarde-kvartalet-och-helar-2023/"},{"d":"2024-02-15","n":"Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport oktober-december 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2024/bokusgruppen-ab-publ-bokslutskommunike-och-delarsrapport-oktober-december-2023/"},{"d":"2024-03-08","n":"Bokusgruppen förvärvar Akademi­bokhandelns franchisebutik i Umeå","u":"/media/pressmeddelanden/2024/bokusgruppen-forvarvar-akademi­bokhandelns-franchisebutik-i-umea/"},{"d":"2024-03-25","n":"Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2024 innefattande ny styrelseordförande","u":"/media/pressmeddelanden/2024/valberedningens-forslag-till-bokusgruppens-arsstamma-2024-innefattande-ny-styrelseordforande/"},{"d":"2024-03-26","n":"Kallelse till årsstämma 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-2024/"},{"d":"2024-03-27","n":"Bokusgruppen publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2024/bokusgruppen-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-for-2023/"},{"d":"2024-04-17","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation första kvartalet 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-forsta-kvartalet-2024/"},{"d":"2024-04-24","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari–mars 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januarimars-2024/"},{"d":"2024-04-24","n":"Bokusgruppen presenterar nya finansiella mål","u":"/media/pressmeddelanden/2024/bokusgruppen-presenterar-nya-finansiella-mal/"},{"d":"2024-05-07","n":"Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2024/beslut-vid-arsstamma-i-bokusgruppen-ab-publ/"},{"d":"2024-05-08","n":"Akademi­bokhandeln ökar återbruket av böcker med ny tjänst","u":"/media/pressmeddelanden/2024/akademi­bokhandeln-okar-aterbruket-av-bocker-med-ny-tjanst/"},{"d":"2024-05-23","n":"Akademi­bokhandeln fortsätter som huvudpartner till Berättar­ministeriet","u":"/media/pressmeddelanden/2024/akademi­bokhandeln-fortsatter-som-huvudpartner-till-berattarministeriet/"},{"d":"2024-05-29","n":"Akademi­bokhandeln satsar på skrivfrämjande med nya initiativet Vässa pennan","u":"/media/pressmeddelanden/2024/akademi­bokhandeln-satsar-pa-skrivframjande-med-nya-initiativet-vassa-pennan/"},{"d":"2024-06-27","n":"Bokusgruppen förvärvar sex franchisebutiker","u":"/media/pressmeddelanden/2024/bokusgruppen-forvarvar-sex-franchisebutiker/"},{"d":"2024-07-09","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation andra kvartalet 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-andra-kvartalet-2024/"},{"d":"2024-07-16","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari–juni 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januarijuni-2024/"},{"d":"2023-02-09","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för fjärde kvartalet 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-for-fjarde-kvartalet-2022/"},{"d":"2023-02-16","n":"Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helår 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/bokusgruppen-ab-publ-bokslutskommunike-for-fjarde-kvartalet-och-helar-2022/"},{"d":"2023-03-23","n":"Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/valberedningens-forslag-till-bokusgruppens-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-03-24","n":"Kallelse till årsstämma 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-03-24","n":"Bokusgruppen publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/bokusgruppen-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-2022/"},{"d":"2023-04-20","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för första kvartalet 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-for-forsta-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-04-27","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - mars 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari---mars-2023/"},{"d":"2023-05-08","n":"Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/beslut-vid-arsstamma-i-bokusgruppen-ab-publ/"},{"d":"2023-05-11","n":"Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2023/teckning-genomford-i-teckningsoptionsprogram-i-bokusgruppen/"},{"d":"2023-07-06","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för andra kvartalet 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-for-andra-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-07-14","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari–juni 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januarijuni-2023/"},{"d":"2023-09-20","n":"2023 års mottagare av Bokusstipendiet","u":"/media/pressmeddelanden/2023/2023-ars-mottagare-av-bokusstipendiet/"},{"d":"2023-10-19","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för tredje kvartalet 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-for-tredje-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-10-27","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari–september 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januariseptember-2023/"},{"d":"2023-11-06","n":"Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2023/valberedning-infor-bokusgruppens-ab-publ-arsstamma-2024/"},{"d":"2023-11-17","n":"Akademi­bokhandeln öppnar ny butik: ”Styrkebesked för den fysiska bokhandeln”","u":"/media/pressmeddelanden/2023/akademi­bokhandeln-oppnar-ny-butik-styrkebesked-for-den-fysiska-bokhandeln/"},{"d":"2023-11-30","n":"Bokusgruppen AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/bokusgruppen-ab-publ-byter-certified-adviser-till-carnegie-investment-bank-ab-publ/"},{"d":"2022-01-20","n":"Almroths blir ny partner för Bokusgruppens e-handelslogistik","u":"/media/pressmeddelanden/2022/almroths-blir-ny-partner-for-bokusgruppens-e-handelslogistik/"},{"d":"2022-02-10","n":"Inbjudan till resultatpresentation fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-resultatpresentation-fjarde-kvartalet-och-bokslutskommunike-2021/"},{"d":"2022-02-17","n":"Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helår 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2022/bokslutskommunike-for-fjarde-kvartalet-och-helar-2021/"},{"d":"2022-03-11","n":"Akademi­bokhandeln skänker 16 000 böcker till sjukhus","u":"/media/pressmeddelanden/2022/akademi­bokhandeln-skanker-16-000-bocker-till-sjukhus/"},{"d":"2022-03-29","n":"Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/valberedningens-forslag-till-bokusgruppens-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-03-30","n":"Kallelse till årsstämma 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-03-31","n":"Bokusgruppen publicerar års- och hållbarhets­redovisningen för 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2022/bokusgruppen-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisningen-for-2021/"},{"d":"2022-04-21","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för första kvartalet 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-for-forsta-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-04-28","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2022/"},{"d":"2022-05-12","n":"Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2022/beslut-vid-arsstamma-i-bokusgruppen-ab-publ/"},{"d":"2022-06-01","n":"Ola Maalsnes efterträder Jane Jangenfeldt som CFO på Bokusgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2022/ola-maalsnes-eftertrader-jane-jangenfeldt-som-cfo-pa-bokusgruppen/"},{"d":"2022-06-08","n":"Akademi­bokhandeln partner på Bokmässans Barn- och ungdomssatsning","u":"/media/pressmeddelanden/2022/akademi­bokhandeln-partner-pa-bokmassans-barn--och-ungdomssatsning/"},{"d":"2022-06-17","n":"Bokus och TikTok sprider läsglädje i #Bokstället","u":"/media/pressmeddelanden/2022/bokus-och-tiktok-sprider-lasgladje-i-bokstallet/"},{"d":"2022-07-08","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för andra kvartalet 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-for-andra-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-07-15","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - juni 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari---juni-2022/"},{"d":"2022-09-07","n":"Första Bokusstipendiet delas ut idag","u":"/media/pressmeddelanden/2022/forsta-bokusstipendiet-delas-ut-idag/"},{"d":"2022-09-30","n":"Akademi­bokhandeln på tillfälligt besök på Stockholms Central","u":"/media/pressmeddelanden/2022/akademi­bokhandeln-pa-tillfalligt-besok-pa-stockholms-central/"},{"d":"2022-10-18","n":"Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för tredje kvartalet 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-bokusgruppens-resultatpresentation-for-tredje-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-10-25","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - september 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari---september-2022/"},{"d":"2022-11-08","n":"Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2022/valberedning-infor-bokusgruppens-ab-publ-arsstamma-2023/"},{"d":"2021-07-16","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari-juni-2021/"},{"d":"2021-09-24","n":"Bokusgruppen stärker sin digitala kompetens med två nya rekryteringar","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-starker-sin-digitala-kompetens-med-tva-nya-rekryteringar/"},{"d":"2021-10-18","n":"Inbjudan till resultatpresentation tredje kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-resultatpresentation-tredje-kvartalet/"},{"d":"2021-10-26","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-september 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari-september-2021/"},{"d":"2021-11-02","n":"Valberedning inför Bokusgruppen AB:s årsstämma 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2021/valberedning-infor-bokusgruppen-abs-arsstamma-2022/"},{"d":"2021-09-15","n":"Akademi­bokhandeln + Berättar­ministeriet: Tillsammans för morgondagens läsare","u":"/media/pressmeddelanden/2021/akademi­bokhandeln--berattarministeriet-tillsammans-for-morgondagens-lasare/"},{"d":"2021-09-09","n":"Fortsatta satsningar på butiksnätet – Akademi­bokhandeln öppnar ny butik i Göteborg","u":"/media/pressmeddelanden/2021/fortsatta-satsningar-pa-butiksnatet--akademi­bokhandeln-oppnar-ny-butik-i-goteborg/"},{"d":"2021-07-09","n":"Inbjudan till resultatpresentation andra kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-resultatpresentation-andra-kvartalet/"},{"d":"2021-05-27","n":"Bokusgruppen offentliggör bolagsbeskrivning inför notering","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-offentliggor-bolagsbeskrivning-infor-notering/"},{"d":"2021-06-14","n":"Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2021/teckning-genomford-i-teckningsoptionsprogram-i-bokusgruppen/"},{"d":"2021-03-11","n":"Sveriges ledande bokhandelsaktör närmar sig börsen under nytt namn","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sveriges-ledande-bokhandelsaktor-narmar-sig-borsen-under-nytt-namn/"},{"d":"2021-01-25","n":"Akademi­bokhandeln planerar för en trygg bokrea","u":"/media/pressmeddelanden/2021/akademi­bokhandeln-planerar-for-en-trygg-bokrea/"},{"d":"2021-03-18","n":"Bokusgruppen deltar på Volatis kapitalmarknadsdag: ”Tydlig plan för att öka tillväxten i de digitala kanalerna”","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-deltar-pa-volatis-kapitalmarknadsdag-tydlig-plan-for-att-oka-tillvaxten-i-de-digitala-kanalerna/"},{"d":"2021-03-31","n":"Nu ska bokhandeln bli grönare: Bokusgruppen i utökad hållbarhets­satsning","u":"/media/pressmeddelanden/2021/nu-ska-bokhandeln-bli-gronare-bokusgruppen-i-utokad-hallbarhetssatsning/"},{"d":"2021-04-12","n":"Bokusgruppen förbereder sig för Lex Asea-utdelning","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-forbereder-sig-for-lex-asea-utdelning/"},{"d":"2021-04-27","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-mars 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2021/"},{"d":"2021-05-25","n":"Volati meddelar avstämningsdag för utdelning av Bokusgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2021/volati-meddelar-avstamningsdag-for-utdelning-av-bokusgruppen/"},{"d":"2021-06-03","n":"Bokusgruppen har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-har-godkants-for-notering-pa-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2021-06-04","n":"Idag inleds handeln i Bokusgruppens aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market","u":"/media/pressmeddelanden/2021/idag-inleds-handeln-i-bokusgruppens-aktie-pa-nasdaq-first-north-premier-growth-market/"},{"d":"2020-12-02","n":"Bokus Play växlar upp och utökar erbjudandet","u":"/media/pressmeddelanden/2020/bokus-play-vaxlar-upp-och-utokar-erbjudandet/"},{"d":"2020-04-23","n":"Akademi­bokhandeln utökar butiksnätet – öppnar butik i centrala Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2020/akademi­bokhandeln-utokar-butiksnatet-oppnar-butik-i-centrala-stockholm/"}]

Aktiedata

ORDERDJUP

Köp Volym     Volym Sälj

Senaste avslut

Pris Volym Köpare Säljare Tid

Aktieägare

Nedanstående tabell visar aktieägare i Bokusgruppen per den 30 juni 2024. Uppgifterna är hämtade från Euroclear Sweden.

NamnAntal aktierInnehav %
Karl Perlhagen8 029 29349,71%
Patrik Wahlén Gunnarsson3 871 25523,97%
Mattias Björk1 039 8206,44%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension743 1064,60%
Mårten Andersson502 3063,11%
Aktiebolag 1909 Gruppen248 7301,54%
Maria Edsman100 8000,62%
Swedbank Försäkring AB92 9370,58%
Nordnet Pensionsförsäkring AB76 4460,47%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag68 7480,43%
Summa14 773 44191,47%
Övriga aktieägare1 377 7858,53%
Totalt antal aktier16 151 226100%