Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

AKtien

Aktien och ägare

Bokusgruppen AB är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm Sverige sedan 4 juni 2021 under handelssymbolen BOKUS. 

Det totala antalet utestående aktier efter full utspädning uppgår till 16 151 226 st.

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Volym, tusental
[{"d":"2021-06-14","n":"Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2021/teckning-genomford-i-teckningsoptionsprogram-i-bokusgruppen/"},{"d":"2021-06-03","n":"Bokusgruppen har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-har-godkants-for-notering-pa-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2021-05-27","n":"Bokusgruppen offentliggör bolagsbeskrivning inför notering","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-offentliggor-bolagsbeskrivning-infor-notering/"},{"d":"2021-06-04","n":"Idag inleds handeln i Bokusgruppens aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market","u":"/media/pressmeddelanden/2021/idag-inleds-handeln-i-bokusgruppens-aktie-pa-nasdaq-first-north-premier-growth-market/"},{"d":"2021-01-25","n":"Akademi­bokhandeln planerar för en trygg bokrea","u":"/media/pressmeddelanden/2021/akademi­bokhandeln-planerar-for-en-trygg-bokrea/"},{"d":"2021-03-11","n":"Sveriges ledande bokhandelsaktör närmar sig börsen under nytt namn","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sveriges-ledande-bokhandelsaktor-narmar-sig-borsen-under-nytt-namn/"},{"d":"2021-03-18","n":"Bokusgruppen deltar på Volatis kapitalmarknadsdag: ”Tydlig plan för att öka tillväxten i de digitala kanalerna”","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-deltar-pa-volatis-kapitalmarknadsdag-tydlig-plan-for-att-oka-tillvaxten-i-de-digitala-kanalerna/"},{"d":"2021-03-31","n":"Nu ska bokhandeln bli grönare: Bokusgruppen i utökad hållbarhets­satsning","u":"/media/pressmeddelanden/2021/nu-ska-bokhandeln-bli-gronare-bokusgruppen-i-utokad-hallbarhetssatsning/"},{"d":"2021-04-12","n":"Bokusgruppen förbereder sig för Lex Asea-utdelning","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-forbereder-sig-for-lex-asea-utdelning/"},{"d":"2021-04-27","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-mars 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2021/"},{"d":"2021-05-25","n":"Volati meddelar avstämningsdag för utdelning av Bokusgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2021/volati-meddelar-avstamningsdag-for-utdelning-av-bokusgruppen/"},{"d":"2020-12-02","n":"Bokus Play växlar upp och utökar erbjudandet","u":"/media/pressmeddelanden/2020/bokus-play-vaxlar-upp-och-utokar-erbjudandet/"},{"d":"2020-04-23","n":"Akademi­bokhandeln utökar butiksnätet – öppnar butik i centrala Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2020/akademi­bokhandeln-utokar-butiksnatet-oppnar-butik-i-centrala-stockholm/"}]

Aktiedata

ORDERDJUP

Köp Volym     Volym Sälj

Senaste avslut

Pris Volym Köpare Säljare Tid

Aktieägare

Nedanstående tabell visar det bedömda aktieägandet i Bokusgruppen efter Volatis utdelning av aktierna i Bolaget och med beaktande av aktieägare som har ett direkt eller indirekt innehav som överstiger fem procent eller mer av antalet aktier eller röster i Volati per den 31 mars 2021. Det finns enligt Bolagets kännedom inga fysiska eller juridiska personer som äger eller kommer att äga fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget utöver vad som framgår enligt tabellen nedan.

 NamnAntal aktier Aktier och röster % 
Karl Perlhagen
6 891 700
43 %
Patrik Wahlén 3 871 25624 %
Fjärde AP-fonden 1 062 593 7 %
Styrelse835 6475 %
Ledande befattningshavare269 9342 %
Övriga3 220 09620 %
Totalt 16 151 226100 %