Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

AKtien

Aktien och ägare

Bokusgruppen AB är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm Sverige sedan 4 juni 2021 under handelssymbolen BOKUS. 

Det totala antalet utestående aktier efter full utspädning uppgår till 16 151 226 st.

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Volym, tusental
[{"d":"2021-07-16","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari-juni-2021/"},{"d":"2021-09-24","n":"Bokusgruppen stärker sin digitala kompetens med två nya rekryteringar","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-starker-sin-digitala-kompetens-med-tva-nya-rekryteringar/"},{"d":"2021-10-18","n":"Inbjudan till resultatpresentation tredje kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-resultatpresentation-tredje-kvartalet/"},{"d":"2021-10-26","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-september 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari-september-2021/"},{"d":"2021-11-02","n":"Valberedning inför Bokusgruppen AB:s årsstämma 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2021/valberedning-infor-bokusgruppen-abs-arsstamma-2022/"},{"d":"2021-07-09","n":"Inbjudan till resultatpresentation andra kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-resultatpresentation-andra-kvartalet/"},{"d":"2021-05-27","n":"Bokusgruppen offentliggör bolagsbeskrivning inför notering","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-offentliggor-bolagsbeskrivning-infor-notering/"},{"d":"2021-06-14","n":"Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2021/teckning-genomford-i-teckningsoptionsprogram-i-bokusgruppen/"},{"d":"2021-03-11","n":"Sveriges ledande bokhandelsaktör närmar sig börsen under nytt namn","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sveriges-ledande-bokhandelsaktor-narmar-sig-borsen-under-nytt-namn/"},{"d":"2021-01-25","n":"Akademi­bokhandeln planerar för en trygg bokrea","u":"/media/pressmeddelanden/2021/akademi­bokhandeln-planerar-for-en-trygg-bokrea/"},{"d":"2021-03-18","n":"Bokusgruppen deltar på Volatis kapitalmarknadsdag: ”Tydlig plan för att öka tillväxten i de digitala kanalerna”","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-deltar-pa-volatis-kapitalmarknadsdag-tydlig-plan-for-att-oka-tillvaxten-i-de-digitala-kanalerna/"},{"d":"2021-03-31","n":"Nu ska bokhandeln bli grönare: Bokusgruppen i utökad hållbarhets­satsning","u":"/media/pressmeddelanden/2021/nu-ska-bokhandeln-bli-gronare-bokusgruppen-i-utokad-hallbarhetssatsning/"},{"d":"2021-04-12","n":"Bokusgruppen förbereder sig för Lex Asea-utdelning","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-forbereder-sig-for-lex-asea-utdelning/"},{"d":"2021-04-27","n":"Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-mars 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2021/"},{"d":"2021-05-25","n":"Volati meddelar avstämningsdag för utdelning av Bokusgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2021/volati-meddelar-avstamningsdag-for-utdelning-av-bokusgruppen/"},{"d":"2021-06-03","n":"Bokusgruppen har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market","u":"/media/pressmeddelanden/2021/bokusgruppen-har-godkants-for-notering-pa-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2021-06-04","n":"Idag inleds handeln i Bokusgruppens aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market","u":"/media/pressmeddelanden/2021/idag-inleds-handeln-i-bokusgruppens-aktie-pa-nasdaq-first-north-premier-growth-market/"},{"d":"2020-12-02","n":"Bokus Play växlar upp och utökar erbjudandet","u":"/media/pressmeddelanden/2020/bokus-play-vaxlar-upp-och-utokar-erbjudandet/"},{"d":"2020-04-23","n":"Akademi­bokhandeln utökar butiksnätet – öppnar butik i centrala Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2020/akademi­bokhandeln-utokar-butiksnatet-oppnar-butik-i-centrala-stockholm/"}]

Aktiedata

ORDERDJUP

Köp Volym     Volym Sälj

Senaste avslut

Pris Volym Köpare Säljare Tid

Aktieägare

Nedanstående tabell visar aktieägare i Bokusgruppen per den 4 oktober 2021. Uppgifterna är hämtade från Euroclear Sweden. 

 NamnAntal aktier Aktier och röster % 
Karl Perlhagen
6 891 700
42,67 %
Patrik Wahlén 3 871 25523,97 %
Fjärde AP-fonden 1 137 593 7,04 %
Mattias Björk825 129

5,11 %

Mårten Andersson502 3063,11 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension496 1483,07 %
Aktiebolag 1909 Gruppen248 7301,54 %
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige241 0001,49 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB160 7511,00 %
Maria Edsman100 8000,62 %
Summa14 475 412 89,62 % 
Övriga aktieägare1 675 81410,38 %
Totalt16 151 226100 %