Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Affärsmodell

Kunden och kundresan i fokus

Bokusgruppens affärsmodell utgår från visionen att skapa Läsglädje för alla, varje dag! Med kunden och kundresan i fokus tillför Bokusgruppen värde i alla delar av verksamheten. Tillsammans bidrar samtliga medarbetare med kunskap om hur en modern bokhandelsverksamhet drivs på bästa sätt.

Sortimentsutveckling och inköp

Bokusgruppen är en stor marknadsaktör med en välstrukturerad urvals- och inköpsprocess. Det säkerställer att rätt och hållbart sortiment köps in för att möta kundernas efterfrågan av böcker, övrigt sortiment och egna märkesvaror. Inköpsorganisationen är gemensam för Akademi­bokhandeln, Bokus och Bokus Play, vilket gör att Bokusgruppen kan vara effektiva i urvalsprocessen och erhålla marknadens bästa priser och avtal. Med automatiserad prissättning justeras priserna ut mot kund kontinuerligt, baserat på efterfrågan, betalningsvilja, konkurrenskraft och marginal-optimering.

Effektiv, kundanpassad och hållbar logistik

Som återförsäljare med såväl online- som butikskanal är logistiklösningen central för att framgångsrikt kunna ge service åt våra kunder. En effektiv lager- och logistiklösning krävs för att möta kundernas ökade krav på snabbhet och flexibilitet på ett hållbart sätt. Under det senaste året har Bokusgruppen optimerat varuflöden och lagerhållning genom en ny lösning för e-handeln med inslag av automation och AI. Bokusgruppen arbetar kontinuerligt med att minska miljöavtrycken i transporter och emballage.

Välkända varumärken och försäljningskanaler

Bokusgruppens försäljningskanaler är ansiktet utåt mot våra kunder. Med lång erfarenhet av att driva bokhandel både online och i fysiskt format kan Bokusgruppen erbjuda alla kunder en trygg och smidig kundresa oavsett på vilket sätt de väljer att söka inspiration eller köpa böcker och övrigt sortiment. I butikerna är den kunniga personalen en viktig del av affärsmodellen och en förutsättning för att kunden ska uppleva mervärde av att besöka en butik. För kunder som väljer att handla online är det å andra sidan kritiskt att de möts av en onlinebutik med enkla sökfunktioner, förslag på ytterligare produkter, abonnemangsmöjligheter, smidiga betalprocesser och en välfungerande kundservice.

Bokusgruppens etablerade försäljningskanaler och omtyckta varumärken är några av bolagets främsta tillgångar när det gäller att attrahera kunder. Vår väletablerade marknadsposition är en stor fördel för våra leverantörer i deras strävan att nå ut till slutkund.

Kunddata och kundinsikt

Bokusgruppen har stora kunddatabaser vilket möjliggör värdefull kundinsikt. Den erhålls genom flera miljoner besök på koncernens hemsidor och butiker varje år. Den samlade kunskapen medför att Bokusgruppen kan bygga ännu bättre samspel med kunderna och ge dem den service, kommunikation och de produkter de önskar. Kunskapen driver även marknadsföring, erbjudanden och kampanjer vilka i förlängningen syftar till ökad tillväxt och träffsäkra kunderbjudanden. Insikten är även en viktig del för förlag och övriga leverantörer för att utveckla sina erbjudanden och på det sättet öka sin försäljning.