Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Initiativ

På Bokusgruppen arbetar vi aktivt för att uppnå våra hållbarhets­mål. Det här är några av de initiativ vi driver och deltar i.

Läsborgar­märket

Läsborgar­märket – för barns läsning

Akademi­bokhandelns egna koncept Läsborgar­märket, som funnits sedan 2011, är ett sätt att hjälpa barn att hitta och bevara sin läslust. Under 2021 lanserades konceptet även för grundskolan, där lärare fick möjlighet att kostnadsfritt beställa lärarkit som stöd till undervisningen. På bara några veckor beställdes 2 000 kit!

Berättar­ministeriet

Huvudpartner till Berättar­ministeriet

Under 2021 blev Akademi­bokhandeln huvudpartner till Berättar­ministeriet, som verkar för alla barns rätt till en god och jämlik skolgång och för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan. Berättar­ministeriet driver utbildningscentrum i Stockholm och Göteborg och Akademi­bokhandeln kommer att bidra till att finansiera verksamheten under tre år.

Bokusstipendiet

Det läsfrämjande Bokusstipendiet

I slutet av 2021 lanserade Bokus det läsfrämjande stipendiet Bokusstipendiet. Stipendiet riktar sig till studenter som bidragit till läsfrämjande och som har ett fortsatt engagemang i frågan. Summan på stipendiet, 50 000 kronor, är satt för att kunna vara avgörande för att en student ska kunna fortsätta driva sin idé eller tjänst.

Klimatinitiativ

Bokbranschens klimatinitiativ

Förläggarföreningen, Bokhandlarföreningen, e-handelsaktörerna och strömningstjänsterna lanserade under 2021 ett gemensamt klimatprojekt – Bokbranschens klimatinitiativ. Initiativet syftar till att både kartlägga branschens nuvarande klimatavtryck och sätta upp mål för att minska avtrycket, till exempel genom en branschgemensam ambition för minskad klimatpåverkan.