Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Initiativ

På Bokusgruppen arbetar vi aktivt för att uppnå våra hållbarhets­mål. Det här är några av de initiativ vi driver och deltar i.

Läsborgar­märket

Läsborgar­märket – för barns läsning

Akademi­bokhandelns egna koncept Läsborgar­märket, som funnits sedan 2011, är ett sätt att hjälpa barn att hitta och bevara sin läslust.

2022 genomfördes bland annat följande aktiviteter:

• 11 541 Läsborgar­märken delades ut.
• 1 000 undervisningskit skickades ut till lärare runt om i landet.
• En lästävling genomfördes i landets skolor med 268 deltagande
klasser.

Berättar­ministeriet

Huvudpartner till Berättar­ministeriet

Under 2021 blev Akademi­bokhandeln huvudpartner till Berättar­ministeriet, som verkar för alla barns rätt till en god och jämlik skolgång och för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan. Berättar­ministeriet driver utbildningscentrum i Stockholm och Göteborg och Akademi­bokhandeln kommer att bidra till att finansiera verksamheten under tre år.

Bokusstipendiet

Det läsfrämjande Bokusstipendiet

I slutet av 2021 lanserade Bokus det läsfrämjande stipendiet Bokusstipendiet. Stipendiet riktar sig till studenter som bidragit till läsfrämjande och som har ett fortsatt engagemang i frågan. Summan på stipendiet, 50 000 kronor, är satt för att kunna vara avgörande för att en student ska kunna fortsätta driva sin idé eller tjänst.

I september 2022 delades det första stipendiet ut. De första stipendiaterna var Elin Fredriksson och Olivia Ingvarsson.

Klimatinitiativ

Bokbranschens klimatinitiativ

Förläggarföreningen, Bokhandlarföreningen, e-handelsaktörerna och strömningstjänsterna lanserade under 2021 ett gemensamt klimatprojekt – Bokbranschens klimatinitiativ. Initiativet syftar till att både kartlägga branschens nuvarande klimatavtryck och sätta upp mål för att minska avtrycket, till exempel genom en branschgemensam ambition för minskad klimatpåverkan.

 Under 2022 presenterades en gemensam rapport i vilken fokusområdena för det fortsatta arbetet beskrivs.