Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Initiativ

På Bokusgruppen arbetar vi aktivt för att uppnå våra hållbarhets­mål. Det här är några av de initiativ vi driver och deltar i.

Läsborgar­-märket

Läsborgar­märket – för barns läsning

Akademi­bokhandelns eget koncept Läsborgar­märket, som funnits sedan 2011, är ett sätt att hjälpa barn att hitta och bevara sin läslust.

2023 genomfördes bland annat följande aktiviteter:

  • 9 827 Läsborgar­märken delades ut i butikerna.
  • 1 130 undervisningskit skickades ut till lärare runt om i landet.
  • En lästävling genomfördes i landets skolor med 301 deltagande
    klasser.
  • Läsborgar­märkets material för skolklasser
    laddades ned 2 650 gånger från akademi­bokhandeln.se
  • Totalt nådde vi uppskattningsvis drygt 45 000 barn med Läsborgar­märket. 

Berättar­-ministeriet

Huvudpartner till Berättar­ministeriet

Under 2021 blev Akademi­bokhandeln huvudpartner till Berättar­ministeriet, som verkar för alla barns rätt till en god och jämlik skolgång och för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan. Berättar­ministeriet driver utbildningscentrum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Från 2024 fortsätter vi stötta Berättar­ministeriet som huvudpartner, vilket betyder att Akademi­bokhandeln kommer att bidra till att finansiera verksamheten under ytterligare tre år.

Bokusstipendiet

Det läsfrämjande Bokusstipendiet

I slutet av 2021 lanserade Bokus det läsfrämjande stipendiet Bokusstipendiet. Stipendiet riktar sig till studenter som bidragit till läsfrämjande och som har ett fortsatt engagemang i frågan. Summan på stipendiet, 50 000 kronor, är satt för att kunna vara avgörande för att en student ska kunna fortsätta driva sin idé eller tjänst.

I september 2023 delades det andra stipendiet ut. Adam Gustafsson tilldelades stipendiet för sitt koncept Prosa, som syftar till att stötta barns läsning av pappersböcker. 

Klimatinitiativ

Bokbranschens klimatinitiativ

Förläggarföreningen, Bokhandlarföreningen, e-handelsaktörerna och strömningstjänsterna lanserade under 2021 ett gemensamt klimatprojekt – Bokbranschens klimatinitiativ. Initiativet syftar till att både kartlägga branschens nuvarande klimatavtryck och sätta upp mål för att minska avtrycket, till exempel genom en branschgemensam ambition för minskad klimatpåverkan.

Under 2022 presenterades en gemensam rapport i vilken fokusområdena för det fortsatta arbetet beskrivs. Under 2023 har arbetet fortsatt med att utarbeta en programförklaring, förtydliga målsättningar och samverka i nätverksgrupper med syfte att minska
klimatpåverkan och sprida kompetens i branschen.