Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

 

Bokus play

En unik abonnemangstjänst

Bokus Play är en attraktiv och unik abonnemangstjänst som lanserades 2018. Förutom tiotusentals ljud- och e-böcker erbjuds kunderna även mervärde i form av förmåner hos Akademi­bokhandeln och Bokus. Bokus Play verkar inom det snabbast växande segmentet inom bokmarknaden.

Flexibel abonnemangstjänst

Bokus Play har ett flexibelt och prisvärt erbjudande där kunden kan växla fritt mellan tre olika abonnemangsformer – bas, premium och familjeabonnemang.

Växande format med berättelser som tillgängliggörs för fler 

Ljudboksformatet växer i popularitet hos kunderna. Idag är abonnemangstjänster det snabbast växande segmentet. Ljudböcker i abonnemangsform har öppnat nya möjligheter att tillgodogöra sig berättelser för de som inte kan eller vil läsa traditionella böcker. En ny möjlighet för oss att befästa vår vision om läsglädje till ännu fler.

Stor integration med Akademi­bokhandeln och Bokus

Bokus Play är integrerat med Bokusgruppens övriga varumärken. Det innebär att Bokus Play marknadsförs i Bokusgruppens alla kanaler, t.ex. i butiksnätet och mot Akademi­bokhandelns 2,2 miljoner medlemmar. Bokus Play-kunderna erbjuds även att nyttja olika förmåner hos Akademi­bokhandeln och Bokus.  

Bokus Play ingår i Bokusgruppens segment Bokus.

Läs mer om Bokus Play på Bokus hemsida