Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen - Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör
Om Bokusgruppen

Delårsrapport andra kvartalet 2022

Omsättningstillväxt och förbättrad bruttomarginal

Idag släpptes Bokusgruppens delårsrapport för andra kvartalet 2022. Maria Edsman, VD för Bokusgruppen, kommenterar:  

Under andra kvartalet ökade omsättningen med 2,1 procent drivet av en stark butiksförsäljning. Återgången till butik från online fortsatte och de konsumtionsbeteenden som sågs innan pandemin är i stort sett tillbaka. Brutto­marginalerna förbättrades i samtliga segment och gynnades även av återhämtningen i butik. Rensat för jämförelsestörande poster var dock EBITA svagare än föregående år. Under kvartalet genomfördes den planerade flytten till ny logistikpartner för onlinehandeln och därmed har en viktig pusselbit för Bokusgruppens framtida kunderbjudande fallit på plats.


Läs hela rapporten här 

Kommande event

25 okt2022

Delårsrapport januari-september 2022

Finansiell kalender

Här kan du se kommande rapporter och andra finansiella händelser. 

Till finansiell kalender

Gruppen i korthet

Ledande med en unik position

Med varumärkena Akademi­bokhandeln, Bokus och Bokus Play har Bokusgruppen en marknadsledande och unik position. Våra tre kompletterande varumärken gör att vi når ut till hela Sverige – digitalt och fysiskt.

Om oss

2.1mn

Medlemmar i Akademi­bokhandeln Vänner

13mn

Besök i butik (2021)

+5.3%

Försäljningstillväxt för Bokus Online (2021)

45%

Av omsättningen kommer från online

Vi är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör

Maria Edsman, vd på Bokusgruppen

Presskontakt

Har du frågor?

Presskontakt

Susanna Gyllenbåga (vikarie)

susanna.gyllenbaga@bokusgruppen.com

070-020 22 28