Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen - Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör
Om Bokusgruppen

delårsrapport tredje kvartalet 2023

Kraftigt förbättrat resultat drivet av fortsatt stärkt bruttomarginal

Bokusgruppens delårsrapport januari-septemer 2023 är nu publicerad. 

Under det tredje kvartalet förstärktes
bruttomarginalen med 3,1 procentenheter, vilket
bidrog till att EBITA ökade med 57,8 procent jämfört
med motsvarande kvartal föregående år och därmed
landade på 23,5 MSEK. Butikerna ökade
omsättningen även detta kvartal och har under året
tagit marknadsandelar, vilket är ett styrkebesked.   

Läs rapporten här 

Kommande event

15 feb2024

Bokslutskommuniké fjärde kvartalet och helår 2023

Finansiell kalender

Här kan du se kommande rapporter och andra finansiella händelser. 

Till finansiell kalender

Gruppen i korthet

Ledande med en unik position

Med varumärkena Akademi­bokhandeln, Bokus och Bokus Play har Bokusgruppen en marknadsledande och unik position. Våra tre kompletterande varumärken gör att vi når ut till hela Sverige – digitalt och fysiskt.

Om oss

2.1mn

Medlemmar i Akademi­bokhandeln Vänner

15mn

Besök i butik 2022

34mn

Besök online 2022

1.8mdr

Omsättning 2022

Vi är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör

Maria Edsman, vd på Bokusgruppen

Presskontakt

Har du frågor?

Presskontakt

pressansvarig@bokusgruppen.com

070-775 27 83