Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen - Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör
Om Bokusgruppen

Förberedelser inför börsnotering

Bokusgruppen förbereder sig för en börsnotering

Bokusgruppen har ambitionen att stärka sin position på bokmarknaden under kommande år efter framgångsrika satsningar inom digital tillväxt. 

Den 28 april 2021 fattade Volatis årsstämma beslut om att dela ut Volatis aktier i dotterbolaget Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) till Volatis stamaktieägare. Volatis styrelse har bemyndigats att besluta om avstämningsdag för utdelningen.

Bokusgruppen kommer efter detta beslut att ansöka om notering av Bokusgruppens stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i början av juni 2021.

Läs mer under Investerare

Gruppen i korthet

Ledande med en unik position

Med varumärkena Akademi­bokhandeln, Bokus och Bokus Play har Bokusgruppen en marknadsledande och unik position. Våra tre kompletterande varumärken gör att vi når ut till hela Sverige – digitalt och fysiskt.

Om oss

2,1mn

Medlemmar i Akademi­bokhandeln Vänner

18mn

Besök i butik (2019)

+20%

Försäljningstillväxt för Bokus (2020)

44%

Av omsättningen kommer från segmentet Bokus Online

Press­kontakt

Har du frågor?

Press­kontakt

Alexandra Fröding

alexandra.froding@bokhandelsgruppen.se

070-775 27 83