Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Revisor

Revisor Linda Sallander

Bolagets revisor är sedan 2018 Ernst & Young AB, som på årsstämman 2024 omvaldes intill slutet av årsstämman 2025.

Linda Sallander (född 1982) är huvudansvarig revisor. 

Linda Sallander är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Ernst & Young AB:s kontorsadress är Hamngatan 26, Box 7850, 103 99 Stockholm.