Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Revisor

Revisor Andreas Troberg

Bolagets revisor är sedan 2018 Ernst & Young AB, som på årsstämman 2022 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2023.

Andreas Troberg (född 1976) är huvudansvarig revisor.

Andreas Troberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Ernst & Young AB:s kontorsadress är Hamngatan 26, Box 7850, 103 99 Stockholm.