Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Mål

Mål: Att vara kundens förstahandsval

Bokusgruppen ska genom starka varumärken vara förstahandsvalet för så många kunder som möjligt inom de segment vi verkar inom. Genom kompletterande kunderbjudanden uppfyller vi alla typer av kundpreferenser i fysiska och digitala kanaler. Vi är lyhörda inför nya behov och konsumtionsbeteenden och utvecklar ständigt våra erbjudanden med kunden i fokus.

Våra fyra strategier

Fyra strategier

Bokusgruppens strategier sammanfattas i fyra huvudområden:

 1. Bygga starka och kompletterande varumärken

 2. Tillväxt

 3. Lönsamhet

 4. Hållbarhet

Starka och kompletterande varumärken i digitala och fysiska kanaler

Målet – att vara förstahandsval för så många kunder som möjligt – når vi genom att bygga och utveckla starka och uppskattade konsumentvarumärken med hög kännedom. Varumärken som kompletterar varandra och möter varierande kundbehov som t.ex. tillgänglighet, inköpskanal, sortiment och servicegrad. 

Med varumärkena Akademi­bokhandeln, Bokus och Bokus Play har Bokusgruppen en marknadsledande och unik position.

Ingen annan aktör har ett helhetserbjudande med alla format i fysiska och digitala kanaler. Våra tre kompletterande varumärken gör att vi når ut till hela Sverige – digitalt och fysiskt. 

Bokusgruppens olika varumärken är väl positionerade och skapar ett komplett erbjudande för kundens alla behov och situationer:

Bokus möter kunderna med ett renodlat e-handelserbjudande med fokus på lågt pris och en smidig köpupplevelse.
Mer om Bokus

Med Bokus Play når vi kunderna med en attraktiv och unik abonnemangstjänst för de som tilltalas av ljud- och e-böcker. Bokus Play verkar inom det snabbast växande segmentet inom bokmarknaden. 
Mer om Bokus Play

I Akademi­bokhandelns stora butiksnät om ca 100 butiker säkras en bred tillgänglighet med lokal förankring. Genom att kombinera nätets kompletta utbud med den fysiska butikens styrkor är Akademi­bokhandelns erbjudande unikt och svårkopierat. Genom vårt omnikanal-erbjudande finns en större synlighet i kundernas vardag som bygger kännedom och driver trafik och lojalitet.
Mer om Akademi­bokhandeln

Tillväxtfokus 

För att ta en ännu starkare position på en marknad som växer i både värde och volym är fokus på tillväxt stort inom Bokusgruppen. Med stabil grundintjäning finns goda tillväxtmöjligheter inom flera områden.

Tillväxt genom digitala kanaler (Bokus och Bokus Play)

 • Vidareutveckla e-handelserbjudandet för ökad lojalitet och fler kunder.
 • Skala upp rekryteringen av abonnenter genom att nyttja egna kanaler så som butik och medlemsklubb.

Tillväxt genom kombinationen av fysiskt och digitalt (Akademi­bokhandeln)

 • Genom att kombinera digitala tjänster och nätets kompletta utbud med den fysiska butikens styrkor växer kundbasen och försäljning per kund.
 • Digitala verktyg som optimerar kundernas valmöjligheter att handla och få sina varor på ett anpassat sätt, t.ex. möjlighet till snabbare leveranser och click&collect för e-handelsköp.

Tillväxt inom övrigt sortiment

 • Tillgängliggöra övrigt sortiment – så som spel, skapande, planering och lek – i e-handel.
 • Öka andelen unikt sortiment (EMV).
 • Utveckla sortimentet med nya närliggande kategorier.
 • Utveckla med nya relevanta tjänster inom t.ex. evenemang, utbildning, bokcirkelverksamhet.

Lönsamhetsförbättringar

Förutom våra tillväxtområden är fokus stort på lönsamhetsförbättringar inom verksamheten. Detta ska genereras via ökad grad av automatiserade processer inom våra centrala funktioner med hjälp av bättre IT-verktyg och ny teknisk plattform. Vidare är bemanningsoptimering i butik med hjälp av nya digitala verktyg som möjliggör självutcheckning och mobila kassor ett viktigt område. Ännu ett fokusområde för lönsamhetsförbättringar är hyresförhandlingar för butiker där förhandlingsläget förbättras när vakansgraden ökar.

Hållbarhet

Bokusgruppen har en viktig roll i samhället och ser hållbarhet som en konkurrensfördel och ett viktigt strategiskt område som är en naturlig del i verksamheten.


Läs mer om våra hållbarhets­strategier