Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

VÅRA Mål

Våra mål: Att vara kundens förstahandsval

Vårt mål är att vara förstahandsvalet för så många kunder som möjligt genom kompletterande kunderbjudanden som passar olika behov och preferenser. Engagerade medarbetare och lojala kunder ger förutsättningar för långsiktig och hållbar omsättningstillväxt som i kombination med effektivitet i genomförandet skapar stabil resultatutveckling. Stabila resultat ger utrymme för fortsatt affärsutveckling i takt med en föränderlig omvärld.

Vi har valt att dela upp våra mål i tre delar vilka är tätt sammanlänkade med varandra och integrerade i vår dagliga verksamhet. Våra mål är våra viktigaste styrdokument och följs upp löpande.

Läs mer om våra mål i vår Års- och hållbarhets­redovisning

Våra strategier 

Våra strategier

Värdehyllan ger mål och riktning

Bokusgruppens mål och strategier sammanfattas i en värdehylla där fem strategiska byggstenar bärs upp av en bestående stark och enande företagskultur. Värdehyllan visar hur vi skapar värde för våra kunder, medarbetare och ägare och skapar de allra bästa förutsättningarna för att vi ska nå våra mål och leverera på visionen Läsglädje för alla, varje dag! 

Fem strategiska byggstenar

Bokusgruppen har fem strategiska byggstenar. Tre som kopplar direkt till våra kunderbjudanden, genom tre kompletterande varumärken, och två övergripande områden; ett för hållbarhet och ett för lönsamhetsförbättringar.

Tre kompletterande varumärken och en unik marknadsposition

Det övergripande målet, att vara förstahandsvalet för så många som möjligt, nås genom de tre kompletterande varumärkena Bokus, Bokus Play och Akademi­bokhandeln. Genom dessa uppfyller vi alla typer av kundpreferenser, oavsett i vilken kanal våra kunder väljer att handla.

Ingen annan aktör på den svenska marknaden har ett helhetserbjudande med alla bokformat i fysiska och digitala kanaler samt ett inspirerande och kreativt övrigt sortiment (Skriva Spela Skapa). Med tre starka varumärken som på olika sätt tolkar visionen Läsglädje för alla, varje dag! når vi en mycket stor del av Sveriges befolkning.

I alla kanaler fokuserar vi på att skapa tillväxt. Vårt mål är att ta marknadsandelar i de växande online- och abonnemangskanalerna, och i de fysiska butikerna vill vi växa i takt med marknaden.

Läs mer om hur vi jobbar i vår Års- och hållbarhets­redovisning

Ingen annan aktör har ett helhetserbjudande med alla format i fysiska och digitala kanaler. Våra tre kompletterande varumärken gör att vi når ut till hela Sverige – digitalt och fysiskt. 

Hållbarhet

Bokusgruppen har en viktig roll i samhället och ska bidra till en positiv samhällsutveckling så att även kommande generationer får uppleva läsglädje.

Vårt hållbarhets­arbete fokuserar på läsfrämjande åtgärder, medarbetare, sortiment samt miljö och klimat.

Vårt hållbarhets­arbete är integrerat i verksamheten och berör många medarbetare varje dag. Även kunder, leverantörer och övriga intressenter har höga förväntningar på vårt hållbarhets­arbete. Läs mer om vår hållbarhets­strategi och vårt hållbarhets­arbete 

Lönsamhetsförbättringar

Att ständigt jobba med lönsamhetsförbättringar går som en röd tråd genom Bokusgruppen och alla tre segment visar en god lönsamhet.

En stor del av förbättringarna handlar om att kontinuerligt arbeta för att stärka våra bruttomarginaler. Det görs genom automatiserad prisoptimering, genomtänkt sortimentssammansättning samt framgångsrika leverantörsförhandlingar. Vi arbetar också löpande med bemanningsoptimering samt hyresförhandlingar för att förbättra vår lönsamhet i butik.

Fokus framåt ligger mycket på att utveckla bättre IT-verktyg för ökad effektivisering och automatisering, vilket kommer ge en positiv effekt på fasta kostnaders andel av omsättningen. Vårt lönsamhetsfokus märks både i vår dagliga drift och när vi utvecklar för framtiden.

Våra värderingar

Våra värderingar är viktiga för oss. Hela vår företagskultur bygger på fem värdeord som är väl förankrade hos alla medarbetare och som genomsyrar vårt dagliga arbete.

  • Våra KUNDER är det viktigaste vi har och vårt fokus i allt vi gör.
  • Vi har MOD att utmana oss själva och satsar på nya lösningar utifrån kundernas behov.
  • Vi tar ANSVAR i våra relationer och för en lönsam och hållbar verksamhet.
  •  Vi arbetar TILLSAMMANS. Vi tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter, visar tillit och ger alla möjlighet att utvecklas och uppleva arbetsglädje.
  •  Vi gör SKILLNAD för våra kunder, kollegor, ägare och samhället i stort.