Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Kontakt

Kontakt

Maria Edsman, VD

maria.edsman@bokusgruppen.com
076-888 26 10

Ola Maalsnes, CFO

ola.maalsnes@bokusgruppen.com

073-868 22 90

Cecilia Helsing, Marknads- och kommunikationschef

cecilia.helsing@bokusgruppen.com
070-574 34 24

Cecilia Oseroff, Hållbarhets­ansvarig

cecilia.oseroff@bokusgruppen.com
070-480 28 28

Alexandra Fröding, Kommunikations- och pressansvarig

alexandra.froding@bokusgruppen.com

pressansvarig@bokusgruppen.com

070-775 27 83