Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Sveriges ledande bokhandelsaktör

Om oss

Starka och kompletterande varumärken

Bokusgruppen är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör som med starka och kompletterande varumärken når en mycket stor andel av Sveriges befolkning. Förutom böcker i alla kanaler och format erbjuds ett stort och inspirerande övrigt sortiment.

”Läsglädje för alla, varje dag” 

Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” ska Bokusgruppen möta kundernas varierande behov och vara förstahandsvalet för så många som möjligt.   

Bokusgruppen har över 400 anställda på våra kontor och i våra butiker. Bokusgruppen har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Malmö och Göteborg. Omsättningen var ca 1,9 miljarder kronor 2023.

Bokusgruppen AB (publ) är sedan 4 juni 2021 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Varumärken

Starka varumärken möter en stor kundbas

Bokus

Bokus är en e-handelspionjär sedan 1997 som erbjuder böcker i alla format från hela världen. Med en smidig kundupplevelse, låga priser och över 10 miljoner boktitlar hittar kunden alltid rätt.
Mer om Bokus

Bokus Play

Bokus Play är en attraktiv och unik abonnemangstjänst som förutom digitala ljud- och e-böcker också erbjuder mervärden i form av förmåner hos Akademi­bokhandeln och Bokus. Bokus Play verkar inom det snabbast växande segmentet inom bokmarknaden.
Mer om Bokus Play

Akademi­bokhandeln

Akademi­bokhandeln består av ett lönsamt butiksnät över hela landet och en växande e-handel. Butikerna erbjuder hög service och en personlig upplevelse som guidar till kreativitet och läsning. Här finns ett noga sammansatt sortiment inom böcker, skapande, spel, lek, planering samt presentinslagning och kort. 
Mer om Akademi­bokhandeln

Marknad i tillväxt

Ledande på en marknad i tillväxt med försprång i förflyttning mot
e-handel

Bokmarknaden växer i värde och volym. Branschen har varit i förändring under många år med en gradvis kanalförskjutning från butik till online och nu även mot digitala abonnemang. Bokusgruppen har effektivt lyckats anpassa sina erbjudanden till nya förutsättningar och konsumtionsbeteenden med en framgångsrik förflyttning mot e-handeln. Genom kompletterande kunderbjudanden uppfyller vi alla typer av kundpreferenser i fysiska och digitala kanaler. Vi är lyhörda inför nya behov och konsumtionsbeteenden och utvecklar ständigt våra erbjudanden med kunden i fokus.
Läs mer om våra mål och strategier 

Hållbarhet för Bokusgruppen

Tydlig vision, engagerade medarbetare och hållbarhet i fokus

Med en stark företagskultur och engagerade medarbetare jobbar vi alla mot samma vision – läsglädje för alla, varje dag. Med lönsamhet som grund vill Bokusgruppen bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle där även kommande generationer kan uppleva läsglädje. 

Tillsammans tar vi ett stort ansvar för att förverkliga vår vision och där är hållbarhet en viktig aspekt. Inte bara för vår verksamhet och våra intressenter, utan framför allt för planeten och framtiden. Vårt hållbarhets­arbete bygger på fyra hållbarhets­strategier; Läsglädje, Sortiment, Miljö och Medarbetare.
Läs mer om vårt hållbarhets­arbete 

Vår historia

Viktiga händelser i Bokusgruppens historia