Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

pressfoton

Pressbilder

Här finns bilder på vår koncernledning, endast för redaktionellt bruk.

Maria Edsman, VD

Sara Hildingsson, logistik- och e-handelschef

Anita Jansson, HR-chef

Kent Karlsson, CIO

Ola Maalsnes, CFO

Patrik Övreby, sortiments- och inköpschef

Cecilia Helsing, marknads- och kommunikationschef

Johan Junehed, försäljningschef