Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

certified adviser

Erik Penser Bank är AB är Bokusgruppens Certified Adviser.

Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27, STOCKHOLM

Telefon: 08-463 80 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se
Hemsida: www.penser.se

En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i noteringsprocessen samt att ansvara för att bolaget uppfyller kraven för att noteras på First North. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.