Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-september 2021

26 okt, 2021, 07:45

 Regulatory information

Kraftigt ökad vinst och stärkta marginaler i tredje kvartalet

Kvartalet juli-september 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 428,4 (426,8) MSEK
· Bruttomarginalen var 39,2 (36,8) %
· EBITA ökade med 19,4 % till 34,4 (28,8) MSEK
· EBITA-marginalen uppgick till 8,0 (6,7) %
· Periodens resultat uppgick till 15,9 (8,9) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 1,0 (1,1) SEK

Perioden januari-september 2021

· Nettoomsättningen steg 4,7 % till 1 224,7 (1 169,3) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 36,3 (36,3) %
· EBITA förbättrades till 15,3 (6,8) MSEK
· EBITA-marginalen var 1,3 (0,6) %
· EBITA-marginalen R12 uppgick till 5,1 %
· Periodens resultat uppgick till -25,2 (-36,5) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till -2,0 (-4,6) SEK

Viktiga händelser under kvartalet

· Pandemirestriktioner som påverkat verksamheten togs bort den 29 september
· Butik hade en positiv försäljningstillväxt om 2,8 procent i takt med att kunderna återvände till butik
· Akademi­bokhandeln ingick treårigt samarbetsavtal som huvudpartner till Berättar­ministeriet

VD har ordet

Under kvartalet ökade bruttomarginalerna med 7 procent och EBITA med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Fysisk butik uppvisade en försäljningstillväxt om 3 procent, Akademi­bokhandeln Online ökade försäljningen med 20 procent och det övriga sortimentet hade en försäljningsökning om 7 procent. Bokusgruppen fortsätter alltså den fina utvecklingen med stärkta marginaler och mycket god vinsttillväxt. Samtidigt görs fortsatta investeringar för att långsiktigt driva tillväxt.

Under tredje kvartalet fortsatte vårt långsiktiga fokus på lönsamhetsförbättrande åtgärder vilket resulterade i stärkta bruttomarginaler med 7 procent och kraftigt förbättrad EBITA på 34,4 (28,8) MSEK. EBITA-marginalen R12 ligger därmed på 5 procent och har stadigt ökat under året. Jag är mycket nöjd över att vårt arbete med prisoptimering samt satsningar på tillväxt av det övriga sortimentet har gett tydlig effekt på vår lönsamhet.

Det är positivt att vår totala omsättning under kvartalet var stabil med en försäljning om 428,4 (426,8) MSEK – detta trots ett starkt jämförelsekvartal 2020 då onlinekanalerna ökade starkt och vi såg en återhämtning i butik. Jämfört med normalåret 2019 ökade omsättningen under årets tredje kvartal med 3 procent.

För varumärket Akademi­bokhandeln var tredje kvartalet positivt. Vi såg en fortsatt kundtillströmning till butikerna där försäljningen ökade med 3 procent.

Även Akademi­bokhandeln Online levererade en stark försäljningsökning om 20 procent. Försäljningen för Bokus Online minskade under kvartalet med 4 procent, vilket var bättre än marknaden. Samtidigt ökade lönsamheten kraftigt med 38 procent. Jämfört med normalåret 2019 är försäljningsökningen 12 procent. Hittills i år har våra två onlinekanaler visat en stark försäljningstillväxt på 15 procent mot föregående år.

Under kvartalet fortsatte vi att investera i vår digitala transformation för att driva tillväxt. Inom kort lanserar vi exempelvis nya lösningar som kommer att förbättra kundupplevelsen i butik.

Det har också skett annan spännande utveckling under kvartalet. Till jul öppnar vi en ny butik på bästa läge i Göteborg och även en pop up-butik i Tyresö Centrum. Utöver det har vi fokuserat på läsfrämjande aktiviteter. Vi har ingått samarbete med Berättarministeriet, som verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan, och vi har lanserat konceptet Läsborgarmärket mot grundskolan där 2 000 lärare beställt material som stöttar läsundervisningen. Detta är viktiga insatser som bidrar till att den unga generationen blir läsande människor och framtida bokkonsumenter.

Det är mycket glädjande att våra kunder uppskattar det vi gör – kundnöjdheten för både Bokus och Akademi­bokhandeln ökade under kvartalet.

Vi är på rätt väg för att leverera på våra finansiella mål och jag ser positivt på årets sista och starkaste kvartal som vi går in i helt utan pandemirestriktioner. Det är dags för en julhandel som sprider läsglädje och kreativitet till hela svenska folket!

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-september 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Telefonkonferens: VD Maria Edsman och CFO Jane Jangenfeldt presenterar delårsrapporten under en telefonkonferens den 26 oktober kl. 10:00 CEST. Presentationen hålls på svenska. Telefonnummer att ringa för att delta: 08-5055 8355. För att följa webbsändningen, följ länken: https://financialhearings.com/event/14023

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 07:45 CEST.

Bokusgruppen AB (publ)
Organisationsnummer: 559025-8637
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com

Dokument