Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Kent Karlsson

CIO sedan 2021

Utbildning:
Systemvetenskapligt kandidatprogram, Växjö universitet.

Andra uppdrag:

Tidigare uppdrag: 
CIO, Daniel Wellington 2016-2021
Chef affärsutveckling, Wasa Kredit, 2011-2016

Aktieinnehav:
-

Antal teckningsoptioner:
58 823

E-post: kent.karlsson@bokusgruppen.com