Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Akademi­bokhandeln satsar på skrivfrämjande med nya initiativet Vässa pennan

29 maj, 2024, 08:30

Nu satsar Akademi­bokhandeln på skrivfrämjande satsningar mot barn. Med initiativet Vässa pennan hoppas man få fler barn att hitta skrivglädje och utveckla sin förmåga att uttrycka sig.

Akademi­bokhandeln har under lång tid arbetat med läsfrämjande insatser mot barn, till exempel Läsborgar­märket. Nu adderas även aktiviteter för att bidra till skrivfrämjande. Vässa pennan, som det övergripande initiativet heter, kommer att inkludera flera olika satsningar mot barn i olika åldrar.

Under 2024 kommer satsningar mot åldersgrupperna 6–9 och 12–15 år att genomföras. Satsningen mot 6-9-åringar lanseras hösten 2024 och innefattar en skrivutmaning som barnen kan delta i. Den senare, satsningen mot högstadieelever, kommer att presenteras i samarbete med Novellix måndag 3 juni. Under 2025 planeras ytterligare en satsning mot 9–12-åringar.

För Akademi­bokhandeln är Vässa pennan ett sätt att bidra till en positiv samhällsutveckling.

– Precis som läsförmåga är också förmågan att uttrycka sig en grundläggande förutsättning för att kunna delta i och upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Vi vill dra vårt strå till stacken och göra skillnad. Om vi kan hjälpa några barn att hitta skrivglädje är det värt det, säger Cecilia Oseroff, hållbarhets­ansvarig och kategorichef på Akademi­bokhandeln och Bokusgruppen.

Utöver dessa satsningar, som riktar sig mot barn och unga, har Akademi­bokhandeln också genomfört ett antal skrivarkurser riktade mot vuxna. Ambitionen är att med tiden utöka även det initiativet.

Mer information om Vässa pennan finns på https://www.akademi­bokhandeln.se/vassa-pennan.  

För ytterligare information, vänligen kontakta Alexandra Fröding, kommunikations- och pr-ansvarig, via alexandra.froding@bokusgruppen.com

Dokument