Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Akademi­bokhandeln fortsätter som huvudpartner till Berättar­ministeriet

23 maj, 2024, 08:30

Akademi­bokhandeln fortsätter som huvudpartner till Berättar­ministeriet i ytterligare tre år från 2024. Med samarbetet vill Akademi­bokhandeln fortsätta bidra till att Berättar­ministeriet kan ge barn möjlighet att uttrycka sig och bli trygga i det skrivna ordet.

Nu står det klart att Akademi­bokhandeln förblir huvudpartner till Berättar­ministeriet de kommande tre åren. Sedan 2021 har Akademi­bokhandeln bidragit till att finansiera Berättar­ministeriets verksamhet och genomfört informationskampanjer för att värva fler volontärer till de utbildningscenter som Berättar­ministeriet driver.

Just värvandet av volontärer bland Akademi­bokhandelns kunder har varit väldigt lyckosamt, där totalt över 200 volontärer nyregistrerat sig i samband med att Akademi­bokhandeln skickat ut e-brev till medlemmarna.

– Det är ett naturligt samarbete för oss, som har stort fokus på läsglädje och läsfrämjande. Läsförmåga och möjligheten att uttrycka sig hänger ihop. Vi vet också att våra kunder är samhällsmedvetna och vill göra skillnad, och det syns tydligt i hur många som valt att bli volontärer hos Berättar­ministeriet, säger Cecilia Helsing, marknads- och kommunikationschef på Bokusgruppen.

För Berättar­ministeriet är möjligheten att nå ut till fler en viktig del av partnerskapet med Akademi­bokhandeln.

– Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Akademi­bokhandeln. Vi delar samma värdegrund och mål om att alla barn ska kunna lämna grundskolan med gymnasiebehörighet och kunna forma sitt liv. Samarbetet med Akademi­bokhandeln stärker Berättar­ministeriet uppdrag, vi har dem att tacka för en stor tillströmning av volontärer som bidrar till att barnen möter engagerade vuxna, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättar­ministeriet.

Mer om Berättar­ministeriet:

Berättar­ministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen. Det görs genom kompetensutvecklande stöd till lärare och kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen genomförs i klassrummet med hjälp av lärarhandledning, elevmaterial, artefakter, filmer och brev som skickas till klassen. Skolprogrammen kan inledas med besök på något av utbildningscentren – i Husby och Hagsätra i Stockholm, i Gamlestaden i Göteborg och på Värnhem i Malmö. Alla Berättar­ministeriets skolprogram utgår ifrån läroplanen och är ämnesövergripande. Läs mer.

För ytterligare information, vänligen kontakta Alexandra Fröding, kommunikations- och pr-ansvarig, via alexandra.froding@bokusgruppen.com      

Dokument