Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2023

23 mar, 2023, 15:00

 Regulatory information

Valberedningen i Bokusgruppen AB (publ) har beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Mårten Andersson, Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow och Jeanette Söderberg samt nyval av Patrik Wahlén som styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Mårten Andersson till styrelseordförande samt omval av Ernst & Young Aktiebolag till revisor till slutet av nästa årsstämma.

Som ny styrelseledamot föreslås Patrik Wahlén. Patrik Wahlén, född 1969, är styrelseordförande i Volati AB (publ). Utöver uppdrag inom Volati-koncernen så är Patrik Wahlén styrelseledamot i Jajy AB, AB Salparono och Kristjánsson & Wahlén AB samt styrelsesuppleant i Italo Invest AB (samt dotterbolag till Italo Invest AB) och Wahlén & Partner AB. Patrik Wahlén (och till honom närstående) äger 3 871 255 aktier i Bokusgruppen AB (publ). Valberedningen anser att Patrik Wahlén, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men att han inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom han är en större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bokusgruppens webbplats, www.bokusgruppen.com.

Valberedningen består av Carin Wahlén (ordförande, representerar Patrik Wahlén), Jannis Kitsakis (representerar Fjärde AP-fonden) samt Mårten Andersson (styrelsens ordförande). Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på Bokusgruppens webbplats, www.bokusgruppen.com.

Bokusgruppen AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas den 8 maj 2023.

Ytterligare information

För mer information, vänligen kontakta Carin Wahlén, valberedningens ordförande, 070-689 33 16 eller Maria Edsman, VD Bokusgruppen AB, 076-888 26 10, maria.edsman@bokusgruppen.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument