Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen

11 maj, 2023, 10:00

 Regulatory information

Årsstämman för Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) den 8 maj 2022 beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram enligt vilket bolaget erbjudit vissa nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner av serie 2023/2026 i bolaget med sista teckningsdag den 10 maj 2023. 260 000 teckningsoptioner har tecknats av deltagarna. Optionsrätten att teckna aktier baserat på teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 11 maj – 31 maj 2026.

Bokusgruppens VD Maria Edsman och CFO Ola Maalsnes har tecknat sig för 50 000 respektive 100 000 teckningsoptioner, och övriga deltagare i programmet har tecknat sig för sammanlagt 110 000 teckningsoptioner. Det innebär, om samtliga utfärdade teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, en utspädningseffekt om 1,6 procent av aktierna i Bokusgruppen.

Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie 2023/2026 baseras, enligt årsstämmans beslut, på den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bokusgruppens aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 2–8 maj 2023. Denna genomsnittliga volymvägda betalkurs uppgick till 36,19 kronor. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår således till 1,02 kronor per teckningsoption, och den framtida lösenkursen för aktie baserat på teckningsoption uppgår till 47,00 kronor per aktie.

Ytterligare information om teckningsoptionsprogrammet och de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen AB, 076-888 26 10, maria.edsman@bokusgruppen.com

Certified Adviser

Bokusgruppens Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Bokusgruppen AB (publ)

Box 2100, 103 13 Stockholm

Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 18 Stockholm

Tel: 010-744 10 00

E-post: info@bokusgruppen.com

Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument