Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

2023 års mottagare av Bokusstipendiet

20 sep, 2023, 16:00

Idag delas Bokusstipendiet ut för andra året i rad. Stipendiet instiftades av Bokus 2022 och riktar sig till studenter som verkar för läsfrämjande. Årets stipendiat är Växjöbon Adam Gustafsson, som med sitt appkoncept visat hur pappersböcker och teknik kan förenas för att göra läsningen mer engagerande och intressant.

Adam Gustafsson tilldelas idag Bokusstipendiet om 50 000 kronor för det appkoncept han utvecklat. Adam Gustafsson är 20 år gammal, bosatt i Växjö och studerar digital tjänsteutveckling på Luleå tekniska universitet. Adams appkoncept går ut på att använda tekniken som hjälpmedel och motivator till att läsa pappersböcker snarare än att ersätta pappersböcker med digitala böcker. Prosa, som appen heter, använder en AI-språkmodell för att följa läsaren genom läsningen och genererar frågor och spel baserat på var i boken läsaren befinner sig.

– Läsglädje för mig handlar om att nyfiket utforska nya områden, ämnen och berättelser. Läsningen behöver kunna engagera, och därför tror jag att det är viktigt att det finns många olika sätt att utforska läsande och litteratur på. Läsning kan främjas och förstärkas med hjälp av teknik, och det är i gränssnittet mellan pappersböcker och teknik som Prosa finns. Med hjälp av Bokusstipendiet har jag möjlighet att utforska hur Prosa skulle kunna bli verklighet och det är väldigt roligt, säger Adam.

Juryns motivering

Juryns motivering lyder:

”Med en vision om att innovation och design kan göra världen både bättre och roligare, har Adam Gustafsson på ett genomtänkt och inspirerande sätt tagit sig an läsfrämjande. Hans appkoncept syftar till att göra läsning av pappersböcker både mer engagerande och intressant. Med kunskap, nyfikenhet och lärande i fokus är vi övertygade om att Adam har goda förutsättningar att utveckla sin idé och på så sätt främja läsningen i samhället.”

– Nu delar vi ut Bokusstipendiet för andra året i rad. Att vi kan göra skillnad för studenter som brinner för en idé inom läsfrämjande är helt fantastiskt. Adam visar med sitt koncept Prosa hur tekniken, i stället för att ses som ett konkurrerande medium till läsning, kan användas för att förstärka och motivera till traditionell läsning av pappersböcker. Läsning och läsförståelse är så otroligt viktigt genom hela livet. Med Bokusstipendiet hoppas vi att Adam kan hitta en väg framåt för att realisera sin idé, säger Cecilia Helsing, marknads- och kommunikationschef Bokusgruppen samt juryns ordförande.

Om Bokusstipendiet

Bokusstipendiet delas ut under en ceremoni på Bokusgruppens huvudkontor i Stockholm. Stipendiet instiftades av Bokus under 2022 och riktar sig till studenter som arbetar med läsfrämjande insatser som stärker läsintresset, litteraturens, språket och bokens roll – oavsett format – i samhället. Ambitionen är att Bokusstipendiet ska bidra till fortsatt studiemotivation och ge studenter en möjlighet att fortsätta arbeta med sitt läsfrämjande.

Bokusstipendiet delas ut en gång per år och stipendiebeloppet är 50 000 kronor. Läs mer på www.bokus.com/bokusstipendiet.

Juryn:

Cecilia Helsing, marknads- och kommunikationschef, Bokusgruppen, juryns ordförande
Jacob Färnert, ordförande Sveriges förenade studentkårer
Magnus Svensson Bragsjö, kategoriansvarig, Bokusgruppen
Markus Täljedal, team leader IT, Bokusgruppen
Maria Edsman, VD, Bokusgruppen

För ytterligare information, vänligen kontakta Alexandra Fröding, Kommunikations- och PR-ansvarig Bokusgruppen, via alexandra.froding@bokusgruppen.com

Dokument