Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2022

29 mar, 2022, 16:30

Valberedningen i Bokusgruppen AB (publ) har beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Mårten Andersson, Mattias Björk, Anna Wallenberg och Cecilia Marlow samt nyval av Jeanette Söderberg som styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Mårten Andersson till styrelseordförande samt omval av Ernst & Young Aktiebolag till revisor till slutet av nästa årsstämma.

Som ny styrelseledamot föreslås Jeanette Söderberg. Jeanette Söderberg, född 1965, har en flerårig erfarenhet utifrån en rad positioner inom Ikea-koncernen. Jeanette Söderberg är styrelseledamot och VD i Jeanette Söderberg AB, och har inga andra pågående bolags- eller styrelseuppdrag. Jeanette Söderberg (och till henne närstående) äger inga aktier i Bokusgruppen. Jeanette Söderberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bokusgruppens webbplats, www.bokusgruppen.com.

Valberedningen består av Carin Wahlén (ordförande, representerar Patrik Wahlén), Jannis Kitsakis (representerar Fjärde AP-fonden) samt Mårten Andersson (styrelsens ordförande). Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på Bokusgruppens webbplats, www.bokusgruppen.com.

Bokusgruppen AB:s årsstämma 2022 kommer att hållas den 12 maj 2022.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Wahlén, valberedningens ordförande, 070-689 33 16

Maria Edsman, VD Bokusgruppen AB, 076-888 26 10, maria.edsman@bokusgruppen.com

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument