Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Första Bokusstipendiet delas ut idag

7 sep, 2022, 13:00

De första stipendiaterna tar idag emot Bokusstipendiet, det nyinstiftade stipendium som från och med i år kommer att delas ut till den eller de studenter som bäst verkar för spridande av läsglädje. Initiativtagare till stipendiet är Bokus och utgör en del av Bokusgruppens hållbarhets­arbete. Elin Fredriksson och Olivia Ingvarsson tar idag emot 50 000 kronor för sitt läslustfrämjande projekt de initierat och drivit. Läsprojektet är riktat mot barn mellan 7–9 år där spelet Läsmysteriet varit huvudpunkten. Pengarna kommer att gå till att fortsätta driva projektet för att ännu fler barn ska få lösa Läsmysteriet.

För första året delas Bokusstipendiet på 50 000 kronor ut till den eller de studenter som juryn bäst anser verkar för spridande av läsglädje. Ambitionen är att stipendiet ska bidra till studiemotivation och inspirera till läsfrämjande insatser och kunskapsspridning kring läsning och dess viktiga roll för såväl individ som samhälle.

Av 176 ansökningar fattade juryn beslutet att dela ut det första Bokusstipendiet till två studenter, Elin Fredriksson och Olivia Ingvarsson, som båda studerade till grundskolelärare i Jönköping. De har tillsammans med Falköping kommun skapat ett projekt för att stimulera läsglädje hos barn. Projektet omfattar högläsning, utforskning av biblioteket och framförallt ett läsmysterium som ska lösas. Alltför få barn fick dock möjlighet att delta i pilotprojektet och pengarna för stipendiet kommer att gå till att fler ska få ta del av läsmysteriet i framtiden.

- För oss handlar läsglädje om att vilja läsa utifrån eget initiativ, för att det är roligt och inte för att man blir tvingad till det. För att nå dit är det viktigt att barnen får hjälp att hitta böcker utifrån sitt eget intresse, möta läsning på olika sätt samt uppleva stimulerande läsmiljöer, och det är precis vad vårt projekt handlar om. Med Bokusstipendiet kommer det här initiativet att leva vidare, även om vi nu som nyutexaminerade lärare främst ska fokusera på att skapa läsglädje i våra egna klasser, säger Elin Fredriksson och Olivia Ingvarsson.

Juryns motivering

”Med lekfullhet och pedagogik i kombination har Elin och Olivia engagerat sig i barns läsutveckling och öppnat nya världar för barn som inte alltid är uppvuxna med böcker och läsning i sin närmiljö. Detta bland annat via ett så kallat Läsmysterium som vidgar barnens läsintresse på ett lustfyllt sätt. Med Elin och Olivias stora intresse för läsfrämjande arbete kommer de att göra stor skillnad som nyexaminerade grundskolelärare.”

- Det är med stor glädje vi nu kan dela ut Bokusstipendiet för allra första gången. Att på detta sätt få lyfta studenter som brinner för läsfrämjande går hand i hand med Bokusgruppens viktiga hållbarhetsarbete och vår vision om att sprida läsglädje till alla. Därför känns det väldigt roligt att få dela ut stipendiet till Elin och Olivia som med sitt projekt skapat ett konkret koncept som vi tror och hoppas kan spridas, säger Cecilia Helsing, Marknads- och kommunikationschef på Bokusgruppen samt juryns ordförande.

Fotograf: Emma Ljungberg

Deltagare i juryn:

Maria Edsman, VD, Bokusgruppen

Linn Svärd, ordförande Sveriges Förenade Studentkårer

Cecilia Helsing, marknads- och kommunikationschef, Bokusgruppen, juryns ordförande

Magnus Svensson Bragsjö, kategoriansvarig, Bokusgruppen

Markus Täljedal, team leader IT, Bokusgruppen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Helsing via cecilia.helsing@bokusgruppen.com

Susanna Gyllenbåga via susanna.gyllenbaga@bokusgruppen.com

Dokument