Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Volati meddelar avstämningsdag för utdelning av Bokusgruppen

25 maj, 2021, 14:05

Den 28 april 2021 beslutade årsstämman i Volati AB (publ) (”Volati”) att dela ut samtliga Volatis aktier i Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) till Volatis stamaktieägare. Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen har nu fastställts till tisdagen den 1 juni 2021.

Samtliga Volatis aktier i Bokusgruppen kommer att delas ut till stamaktieägarna i Volati. För fem (5) ägda stamaktier i Volati erhålls en (1) aktie i Bokusgruppen. Överskjutande andelar av aktier (fraktioner) kommer att läggas samman till hela aktier efter det att Bokusgruppens aktier tagits upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market och säljas genom Erik Penser Banks försorg. Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i Volati på avstämningsdagen för utdelningen behöver stamaktieägare i Volati inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Bokusgruppen.

Nasdaq Stockholm AB har, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, meddelat att Bokusgruppen uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Sista dag för handel i Volatis stamaktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bokusgruppen är den 28 maj 2021. Från och med den 31 maj 2021 kommer Volatis stamaktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Bokusgruppen.

Första dag för handel i Bokusgruppen beräknas bli fredagen den 4 juni 2021. Bokusgruppens aktier kommer att handlas under kortnamnet BOKUS med ISIN-kod SE0016074256.

En bolagsbeskrivning avseende Bokusgruppen beräknas publiceras den 27 maj 2021. Bolagsbeskrivningen kommer att finnas tillgänglig på Volatis webbplats, www.volati.se, och Bokusgruppens webbplats, www.bokusgruppen.com.

Tidplan för utdelning och notering av Bokusgruppen på Nasdaq First North Premier Growth Market:

27 maj 2021:  Bolagsbeskrivningen publiceras

28 maj 2021:  Sista dag för handel i Volatis stamaktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bokusgruppen

31 maj 2021:  Volatis stamaktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Bokusgruppen

1 juni 2021:     Avstämningsdag för utdelning av Volatis aktier i Bokusgruppen

4 juni 2021:     Beräknad första dag för handel i Bokusgruppens aktier

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, via 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 14:05 CET.

Dokument