Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Valberedning inför Bokusgruppen AB:s årsstämma 2022

2 nov, 2021, 07:45

 Regulatory information

Valberedning har utsetts i Bokusgruppen AB (publ) inför årsstämman 2022 i enlighet med de principer som antogs av Bokusgruppens årsstämma 30 april 2021.

Valberedningens ledamöter utgörs av:

- Carin Wahlén (valberedningens ordförande) representerar Patrik Wahlén

- Jannis Kitsakis representerar Fjärde AP-fonden

- Mårten Andersson (styrelsens ordförande)

Valberedningen består av representanter från aktieägarna samt styrelsens ordförande. Sammantaget representerar valberedningen cirka 34 procent av rösterna i Bokusgruppen AB (baserat på ägarförteckningen från Euroclear Sweden AB per den fjärde oktober 2021).

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2022 är att bereda och till bolagsstämman lämna förslag på stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Årsstämma i Bokusgruppen AB kommer att hållas den 12 maj 2022. Aktieägare i Bokusgruppen AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningen till e-postadressen bolagsstamma@bokusgruppen.com, senast den 12 mars 2022.

Ytterligare information

För mer information vänligen kontakta Mårten Andersson, Styrelseordförande Bokusgruppen, via 072-7354284 eller mandersson1971@gmail.com.

Bokusgruppen AB (publ)
Organisationsnummer: 559025-8637
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Mer information www.bokusgruppen.com                              

Dokument