Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen

14 jun, 2021, 22:00

 Regulatory information

Årsstämman för Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) den 30 april 2021 beslutade om utgivande av teckningsoptioner av serie 2021/2024 till ledande befattningshavare och med sista teckningsdag den 14 juni 2021. 550 585 teckningsoptioner har tecknats av ledande befattningshavare i Bokusgruppen. Optionsrätten att teckna aktier baserat på teckningsoptionerna kan göras under perioden 15 juni – 15 oktober 2024.

Bokusgruppens VD Maria Edsman har tecknat sig för 117 647 teckningsoptioner, och övriga ledande befattningshavare i Bokusgruppen har tecknat sig för sammanlagt 432 938 teckningsoptioner. Det innebär, om samtliga utfärdade teckningsoptioner utnyttjas för tecknings av aktier, en utspädningseffekt om 3,3 procent i Bokusgruppen.

Teckningskursen för teckningsoptionerna i serie 2021/2024 baseras, enligt årsstämmans beslut, på den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bokusgruppens aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 7-11 juni 2021. Denna genomsnittliga volymvägda betalkurs uppgick till 42,90 kronor. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår således till 1,30 kr per teckningsoption, och den framtida lösenkursen för aktie baserat på teckningsoption uppgår till 55,80 kronor per aktie.

Ytterligare information om teckningsoptionsprogrammet finns i den bolagsbeskrivning (endast på svenska) som Bokusgruppen upprättade med anledning av sin notering Nasdaq First North Premier Growth Market den 4 juni 2021. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på www.bokusgruppen.com/investerare/borsnotering.

Certified Adviser
Bokusgruppens Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, via 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 22:00 CEST.

Bokusgruppen AB (publ)
Organisationsnummer: 559025-8637
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com

Dokument