Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Idag inleds handeln i Bokusgruppens aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market

4 jun, 2021, 08:00

 Regulatory information

Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) meddelar att handeln i Bokusgruppens aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag under kortnamnet BOKUS med ISIN-kod SE0016074256.

Noteringen av Bokusgruppen sker som ett resultat av att årsstämman i Volati AB (publ) (”Volati”) den 28 april 2021 beslutade att dela ut samtliga Volatis aktier i Bokusgruppen till Volatis stamaktieägare. Utdelningen verkställdes med avstämningsdag den 1 juni 2021. Utdelningen innebär att Volatis tidigare innehav i Bokusgruppen (drygt 98 procent av aktierna i Bokusgruppen) har utdelats till stamaktieägarna i Volati. Efter genomförd utdelning har Bokusgruppen över 9 000 aktieägare.

Maria Edsman, VD för Bokusgruppen, kommenterar:

- Vi har uppnått en viktig milstolpe i dag och inleder samtidigt ett nytt kapitel i vår fortsatta utvecklingsresa. Som fristående företag får vi bästa möjliga förutsättningar att ta en tydlig position på marknaden och öka tillväxttakten i våra digitala kanaler. Med vår branscherfarenhet och stabila grund av starka varumärken står Bokusgruppen väl rustat att leverera på vår strategiska plan för att skapa ytterligare värde för våra aktieägare.

Bokusgruppen har upprättat en bolagsbeskrivning (endast på svenska) med anledning av noteringen. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på www.bokusgruppen.com/investerare/borsnotering.  Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning eller förvärv av Bokusgruppens aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Om Bokusgruppen

Bokusgruppen är en av Sveriges marknadsledande bokhandelsaktörer som med tre starka och kompletterande varumärken – Bokus (online -handel) Bokus Play (digital abonnemangstjänst), samt Akademi­bokhandeln (rikstäckande butiksnät och online-handel) – når en mycket stor andel av Sveriges befolkning. Bokusgruppen erbjuder böcker i alla kanaler och format, samt ett stort och inspirerande övrigt sortiment till konsumenter (B2C), företag (B2B) och offentlig verksamhet (B2P). Genom en god lönsamhet i grunden, moderna och lönsamma försäljningskanaler, förstärkt digital positionering samt en bred och lojal kundbas är Bokusgruppen väl positionerat för fortsatt tillväxt.

Bokusgruppens två övergripande marknadssegment utgörs av ”böcker” och ”övrigt sortiment”. Marknadssegmentet böcker kan delas in följande fyra kanaler: internetbokhandel/ bokklubbar, digitala abonnemangstjänster, fysisk bokhandel och dagligvaruhandel. Marknadssegmentet ”övrigt sortiment” består av skapande, spel, lek, planering samt presentinslagning och kort. Under räkenskapsåret 2020 genererades cirka 80 procent av Bokusgruppens omsättning från marknadssegmentet böcker och resterande cirka 20 procent från marknadssegmentet övrigt sortiment.

Bokusgruppens vision är läsglädje för alla, varje dag, där böcker öppnar dörrar till nya världar, ger avkoppling, kunskap och inspiration. Med lönsamhet som grund ska Bokusgruppen bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle där även kommande generationer får uppleva läsglädje.

Bokusgruppens styrelse har antagit följande finansiella och andra mål*:

  • Nettoomsättningstillväxt i digitala kanaler: På medellång till lång sikt (3–5 år) öka nettoomsättningen med i genomsnitt 10 procent per år under perioden.
  • Nettoomsättningstillväxt i fysiska butiker: Omsättningstillväxten i det fysiska butiksnätverket ska följa ekonomins tillväxttakt i allmänhet.
  • EBITA: På medellång till lång sikt (3–5 år) visa en EBITA-marginal om cirka 6 procent.
  • Utdelningspolicy: Bokusgruppen eftersträvar att lämna en långsiktigt stabil och successivt stigande aktieutdelning, samtidigt som Bokusgruppen eftersträvar att ha en långsiktigt effektiv kapitalstruktur. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger behovet av investeringar i lönsam expansion och stipulerade mål för Bokusgruppens kapitalstruktur är uppfyllda kan överskottet distribueras till aktieägarna.
     

*Bokusgruppens finansiella mål utgör framåtriktad information som är förenad med stor osäkerhet. Bokusgruppen kan inte lämna någon garanti för att dessa mål uppnås eller att Bokusgruppens faktiska framtida finansiella ställning och/eller resultat inte kommer skilja sig väsentligt från dessa finansiella mål.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen av Bokusgruppen.

Certified Adviser
Bokusgruppens Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, via 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 kl. 08:00 CEST.

Bokusgruppen AB (publ)
Organisationsnummer: 559025-8637
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com

Dokument