Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

3 jun, 2021, 14:45

Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel i Bokusgruppens aktier blir på fredag den 4 juni 2021.

I enlighet med pressmeddelande som publicerades den 25 maj 2021 har Bokusgruppen tidigare erhållit en villkorad bekräftelse att Bokusgruppen uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Premier Growth Market. Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Bokusgruppen uppfyller samtliga villkor och bolaget har erhållit det slutliga godkännandet för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market blir på fredag den 4 juni 2021. Bokusgruppens aktier kommer att handlas under kortnamnet BOKUS med ISIN-kod SE0016074256.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, via 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding Presskontakt, via 070-775 27 83.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juni 2021 kl. 14:45 CEST.

Bokusgruppen AB (publ)  
Organisationsnummer: 559025-8637
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com

Certified Adviser
Bokusgruppens Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Dokument