Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-mars 2021

27 apr, 2021, 07:45

Kvartalet januari-mars 2021

· Nettoomsättningen steg 4% till 462 (444) MSEK
· EBITA uppgick till -2,4 (0,8) MSEK
· EBITA R12 uppgick till 81,1 (84,3) MSEK
· Resultat efter skatt uppgick till -15,2 (-13,4) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

· Andra vågen av pandemin påverkade försäljningen i fysiska butiker negativt
· Mer än hälften av försäljningen var online
· Omfattande förberedelser inför huvudägaren Volatis stämmobeslut om att dela ut och börsnotera Bokusgruppen

  VD har ordet

  Ökad omsättning och stark tillväxt i onlinekanaler

  Försäljningen ökade med totalt 4 procent under första kvartalet. Den kraftiga kanalförflyttningen från butik till online, till följd av pandemin, gav en omsättningsökning med 37 procent i våra onlinekanaler som stod för 54 procent av den totala försäljningen. EBITA-resultatet landade på -2,4 (0,8) MSEK. Under en period med lägre kundströmmar till butik har vi med vår bredd av kanaler och kunderbjudanden visat att vi snabbt och effektivt kan parera stora förändringar i omvärlden.

  Försäljningen online fortsätter att uppvisa stark tillväxt, vilket är mycket glädjande. Under första kvartalet ökade försäljningen i våra onlinekanaler med hela 37 procent och stod för 54 procent (41) av den totala försäljningen. Den totala butiksförsäljningen tappade 19 procent jämfört med samma period föregående år. En viktig förklaring till det är att verksamheten inte var påverkad av pandemin under början av förra året och att den viktiga bokrea-kampanjen, som är en betydande försäljningsperiod i butik, vid den tidpunkten kunde genomföras som vanligt.

  Omsättningstillväxten online kompenserade tappet i butik under kvartalet och den totala försäljningen ökade med 4 procent. Den kraftiga kanalförflyttningen får dock effekt på resultatet, speciellt under en så viktig period som bokrean, eftersom marginalerna är lägre online än i butik. EBITA-resultatet landade på -2,4 (0,8) MSEK.

  Utifrån rådande omständigheter är resultatet tillfredsställande. Det är svagare än fjolårets, men jag är nöjd med hur vi lyckats möta de utmaningar pandemin fortsätter att föra med sig.

  Vår ambition är att fortsätta växa i våra onlinekanaler. Under kvartalet tog vi beslut om en långsiktig plan för att stärka Bokusgruppens position på marknaden. Detta innebär ökade digitala investeringar under de närmaste åren. Vi fortsätter arbetet med att stärka kundupplevelsen i våra olika kanaler, bland annat med förbättrade leveransalternativ. Under kvartalet stängdes fyra butiker, dock inte på grund av pandemin utan som ett led i en långsiktig strukturförbättring av butiksnätet.

  Under perioden har vi också lagt ned mycket arbete på att förbereda Bokusgruppen för att bli ett självständigt, börsnoterat företag, förutsatt att Volati AB:s årsstämma 28 april fattar ett sådant beslut.

  Om beslutet fattas står vi redo och är mycket positivt inställda. Att bli ett självständigt bolag skulle stärka våra utvecklingsmöjligheter och ge oss bättre förutsättningar att accelerera vårt tillväxtinriktade arbete.

  Tittar vi framåt bedömer jag att osäkerheten till följd av pandemin kvarstår. Samtidigt är jag optimistisk – det finns en stark efterfrågan på våra produktkategorier, våra kompletterade kunderbjudanden möter kundens behov och vi har bevisat att Bokusgruppen kan hantera en föränderlig omvärld.

  Maria Edsman, VD
   

  Ytterligare information

  Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2021

  För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller
  Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 07:45 CET.

  Bokusgruppen AB (publ)
  Organisationsnummer: 559025-8637
  Box 2100, 103 13 Stockholm
  Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
  Tel: 010-744 10 00
  E-post: info@bokusgruppen.com

  Om Bokusgruppen
  Bokusgruppen AB (publ) är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör som med de starka och kompletterande varumärkena Bokus, Bokus Play och Akademi­bokhandeln når en mycket stor andel av Sveriges befolkning. Förutom böcker i alla kanaler och format erbjuds ett stort och inspirerande övrigt sortiment. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” ska Bokusgruppen möta kundernas varierande behov och vara förstahandsvalet för så många som möjligt. Bokusgruppen har ca 410 anställda och en årlig omsättning om cirka 1,8 miljarder. Ägare är Volati AB och delar av företagsledningen.

  Dokument