Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2021

16 jul, 2021, 07:45

 Regulatory information

Kvartalet april-juni 2021

· Nettoomsättningen steg 12% till 334,4 (298,5) MSEK
· EBITA förbättrades till -16,7 (-22,7) MSEK
· EBITA R12 uppgick till 87,2 (87,3) MSEK
· Resultat efter skatt till -25,8 (-32,1) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till -1,9 (-4,0) SEK

Perioden januari-juni 2021

· Nettoomsättningen steg 7% till 796,3 (742,5) MSEK
· EBITA förbättrades till -19,0 (-21,9) MSEK
· Resultat efter skatt uppgick till -41,0 (-45,4) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till -3,8 (-5,7) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

· Bokusgruppen noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 4 juni
· Butik återhämtade sig och hade en positiv försäljningstillväxt om 13%
· Onlinekanaler uppvisade fortsatt stark tillväxt om 11%
· Akademi­bokhandelns övriga sortiment lanserades online

VD har ordet

Hög tillväxt och förbättrat resultat i andra kvartalet

Den totala försäljningstillväxten i kvartalet var 12 procent och EBITA ökade med 27 procent jämfört med samma kvartal förra året. Försäljningen i butik ökade med 13 procent. Under kvartalet har Akademi­bokhandeln sett ökade kundströmmar i butik och framgångsrikt lanserat sitt övriga sortiment online. Tillväxten i onlinekanalerna var fortsatt hög och försäljningen ökade med 11 procent.

Den 4 juni i år noterades Bokusgruppen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Vi har nu bästa möjliga förutsättningar att ytterligare öka tillväxttakten i våra onlinekanaler och stärka vår position på marknaden.

Andra kvartalet uppvisade en positiv total försäljnings-utveckling om 12 procent och en fortsatt tillväxt i våra onlinekanaler om 11 procent jämfört med samma period förra året. Butikerna återhämtade sig under kvartalet och hade en ökad försäljning om 13 procent. Det är mycket glädjande att kunderna värdesatte att besöka våra butiker trots att flertalet butiksrestriktioner kvarstod under kvartalet. Ökningen i butik gav positiv påverkan på bruttomarginalen som ökade med 1,3 procentenheter.

EBITA förbättrades med 27 procent, trots att vi i 2021 resultatfört betydligt lägre pandemirelaterade stöd. Andra kvartalet uppvisar normalt sett ett negativt resultat till följd av de säsongsvariationer som påverkar Bokusgruppens försäljning.

Kassaflödets förändring beror på sedvanlig säsongsvariation och förändrad finansieringsstruktur i samband med notering. Avvikelsen mot föregående år förklaras främst av förra årets pandemirelaterade stöd.

Under kvartalet fortsatte vi också att investera och satsa framåtlutat på vår digitala utveckling genom utökad funktionalitet i Bokus Play, förbättring av omni-kanalerbjudandet för Akademi­bokhandeln och fler leveransalternativ för Bokus.

En milstolpe som nåddes under kvartalet var att Akademi­bokhandelns övriga sortiment, exempelvis spel, pussel och anteckning, lanserades online. Efter ett positivt mottagande från kunderna accelererar vi nu satsningen under kommande kvartal.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med kvartalets utfall. Vi hade en starkare försäljning, fler kunder i våra butiker och en positiv tillväxt online. Bokusgruppens totalerbjudande av kanaler, format och sortiment står sig med andra ord väldigt starkt. Tittar vi framåt kvarstår osäkerhet kring nya virusvarianters påverkan på samhället, men om restriktionerna fortsätter att lättas enligt myndigheternas plan ser jag med tillförsikt på resten av året.

Det är med glädje Bokusgruppen nu publicerar sin första delårsrapport som noterat bolag. Med en stabil grund, starka varumärken och uppskattade kunderbjudanden står vi väl rustade att leverera på vår strategiska plan för att skapa värde för våra aktieägare. Ett nytt kapitel har startat!

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2021

Den engelska översättningen av delårsrapporten januari-juni kommer att publiceras den 19 juli 2021.

Telefonkonferens

VD Maria Edsman och CFO Jane Jangenfeldt presenterar delårsrapporten under en telefonkonferens den 16 juli kl. 11:00. Presentationen hålls på svenska.

Telefonnummer att ringa för att delta: 08-5055 8355

För att följa webbsändningen, följ länken: https://financialhearings.com/event/13821

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 07:45 CEST.

Bokusgruppen AB (publ)

Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637
  

Dokument