Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Akademi­bokhandeln + Berättar­ministeriet: Tillsammans för morgondagens läsare

15 sep, 2021, 08:00

Nu ska Akademi­bokhandeln och Berättar­ministeriet arbeta tillsammans för att fler barn ska klara skolgången. Akademi­bokhanden blir huvudpartner till Berättar­ministeriet och hoppas med samarbetet bidra till att barn får utforska berättelsens värld och bli trygga i det skrivna ordet.

Partnerskapet innebär att Akademi­bokhandeln bidrar till att finansiera Berättarministeriets verksamhet under tre års tid. Tillsammans kommer Akademi­bokhandeln och Berättarministeriet också att driva informationskampanjer och andra projekt. Utöver det kommer samarbetet att ha ett stort fokus på volontärskap, där både Akademi­bokhandelns medarbetare och kunder har möjlighet att bli volontärer på Berättarministeriet.

Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i områden med hög arbetslöshet i den dagliga undervisningen. För Akademi­bokhandeln är samarbetet ett naturligt steg, där visionen Läsglädje för alla, varje dag är en viktig grund i verksamheten.

–  Vi är väldigt stolta över samarbetet. Berättarministeriet väcker barns lust till skapande, vilja att uttrycka sig och tro på sig själva. Vi har länge haft ett stort fokus på barns läsande, och det här är ett givet steg för oss. Alla barn har rätt till att både skapa och ta del av berättelser, och möjligheten att uttrycka sig är en viktig grund för vår demokrati, säger Cecilia Helsing, marknads- och kommunikationschef på Bokusgruppen, där Akademi­bokhandeln ingår.

Berättarministeriet hoppas att samarbetet ska leda till att fler får upp ögonen för verksamheten och blir volontärer.

–  Berättarministeriet och Akademi­bokhandeln delar samma vision om ett Sverige där alla barn har tillgång till ett rikt språk. Ett språk som ger förmågan att uttrycka sig och göra sin röst hörd. Genom vårt samarbete kan vi nå ut till ännu fler, inte minst volontärer som är avgörande för vårt arbete. Vi är så glada över att få Akademi­bokhandeln som huvudpartner och ser mycket fram emot det arbete vi kan göra tillsammans, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet.

Samarbetet kommer att uppmärksammas med en utställning i Akademi­bokhandelns butik på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Från den 20 september och två veckor framåt kan kunder och nyfikna besöka en ”pop up-Alien store” och ta del av pedagogiska material som Berättarministeriet använder i sina utbildningscenter.

Mer om Berättarministeriet

Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm samt i Gamlestaden i Göteborg. Alla grundskolor i Berättarministeriets upptagningsområden erbjuds kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen utgår ifrån läroplanen och är utvecklade i dialog med lärarna för att möta deras specifika pedagogiska förutsättningar och utmaningar. Programmen är progressionsbaserade och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare och deras arbetslag. Samtliga skolprogram tar sin början i Berättarministeriets utbildningscenter där skolklasserna välkomnas av medarbetare och volontärer.

På bilden: Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet och Cecilia Helsing, marknads- och kommunikationschef Bokusgruppen, där Akademi­bokhandeln ingår.
Foto: Karl Gabor

För mer information, vänligen kontakta Alexandra Fröding, presskontakt, via alexandra.froding@bokusgruppen.com

Dokument