Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Patrik Wahlén

Styrelseordförande sedan 2024
Styrelseledamot sedan 2023

Född 1969

Utbildning: 
Ekonomistudier vid Lunds universitet

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande Volati AB (publ.), styrelsesuppleant Italo Invest AB (samt dotterbolag till Italo Invest
AB), styrelsesuppleant Wahlén & Partner AB.

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot Volati AB (publ.).

Aktieinnehav i Bolaget:
3 871 255.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare.