Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Patrik Wahlén

Styrelseledamot sedan 2023

Född 1969

Utbildning:
Ekonomistudier vid Lunds universitet

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande Volati, Styrelsesuppleant i Italo Invest AB (samt dotterbolag till Italo Invest AB) och Wahlén & Partner AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande Volati sedan 2018

Aktieinnehav i Bolaget:
3 871 255 per den 30 juni 2023

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare.