Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Jeanette Söderberg

Styrelseledamot sedan 2022

Född 1965

Utbildning:

IHM Business School, Stockholm 1994-1995

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Styrelseledamot/ordförande flera bolag IKEA-koncernen

Medlem i IKEAs globala koncernledning

Aktieinnehav i Bolaget:
3 689 aktier.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och dess större aktieägare.