Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Jeanette Söderberg

Styrelseledamot sedan 2022

Född 1965

Utbildning:

IHM Business School, Stockholm 1994-1995

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot och ordförande inom IKEA-koncernen, medlem i IKEA:s globala koncernledning, VD IKEA Sverige.

Aktieinnehav i Bolaget:
5 880 aktier.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och dess större aktieägare.