Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Styrelse

Cecilia Marlow

Styrelseledamot sedan 2021

Född 1960

Utbildning:
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Leading from the Chair, INSEAD.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande Wästbygg Gruppen AB, styrelseledamot Kivra AB, styrelseledamot Spendrups Bryggeriaktiebolag, styrelseledamot Alligo AB, styrelseledamot Desenio AB, styrelseledamot Karl Fazer ÓY.

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot AR Packaging Group AB (publ), styrelseledamot Clas Ohlson Aktiebolag,styrelseordförande LSTH Svenska Handelsfastigheter AB, styrelseledamot Midsona AB, styrelseledamot och VD Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, styrelseledamot Platzer Fastigheter Holding AB (publ), styrelseledamot MatHem i Sverige AB, styrelseledamot och VD Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB.

Aktieinnehav i Bolaget:
8 112 aktier.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och dess större aktieägare.