Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Styrelse

Cecilia Marlow

Styrelseledamot sedan 2021

Född 1960

Utbildning:
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Leading from the Chair, INSEAD.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot, Kivra AB.
Styrelseordförande, Wästbygg Gruppen AB.
Styrelseledamot, Mordin AB.
Styrelseledamot, Spendrups Bryggeriaktiebolag.
Styrelseledamot, Segelman Virtual Stores AB. Styrelseledamot, ÅR Packaging Group AB (publ). Styrelseledamot, Perma Ventures AB. Kommanditdelägare, NiMaCeMI KB.
Styrelseledamot, Karl Fazer ÓY.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot, Clas Ohlson Aktiebolag. Styrelseordförande, LSTH Svenska Handelsfastigheter AB.
Styrelseledamot, Midsona AB.
Styrelseledamot, AB Svenska Spel.
Styrelseledamot och VD, Internationella Engelska Skolan i Sverige AB.
Styrelseledamot, Platzer Fastigheter Holding AB (publ).
Styrelseledamot, MatHem i Sverige AB. Styrelseledamot och VD, Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB.
Styrelseledamot, Forex Bank Aktiebolag.
Styrelseledamot SNS Color.

Aktieinnehav i Bolaget:
8 112 aktier.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och dess större aktieägare.