Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Styrelse

Anna Wallenberg

Styrelseledamot sedan 2021

Född 1975

Utbildning:
Internationell civilekonom, Uppsala universitet.

Andra pågående uppdrag:
VD Reitan Convenience Sweden AB.

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot Bonava AB (publ.), styrelseledamot
Akademi­bokhandeln Holding AB, styrelseledamot United Spaces.

Aktieinnehav i Bolaget:
2 500 aktier. 

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och dess större aktieägare.