Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Sara Hildingsson

Logistikchef sedan 2020, Logistik- och e-handelschef sedan 2023

Utbildning:
Civilingenjör Industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet.

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag:

Aktieinnehav i Bolaget:
36 aktier.

Antal teckningsoptioner:
88 823

E-post:sara.hildingsson@bokusgruppen.com