Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Sara Hildingsson

Logistikchef sedan 2020

Utbildning:
Civilingenjör Industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet.

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget:

E-post: sara.hildingsson@bokhandelsgruppen.se