Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Patrik Övreby

Sortiments- och inköpschef sedan 2018

Utbildning:
Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings universitet.

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag:

Aktieinnehav i Bolaget:
7 854 aktier.

Antal teckningsoptioner:
70 000

E-post: patrik.ovreby@bokusgruppen.com