Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Ola Maalsnes

CFO

Utbildning:
Ekonomie Magisterexamen, Karlstad Universitet

Andra pågående uppdrag:
-

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

CFO Ework Group AB, CFO Advania AB

Aktieinnehav i Bolaget: 
-

Antal teckningsoptioner:
-

E-post: ola.maalsnes@bokusgruppen.com