Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Maria Edsman

Verkställande direktör sedan 2018

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseutbildning, Styrelseakademi­n.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot, Rusta AB.
Styrelsesuppleant, Tekholmen AB.
VD, Galadriel AB.
Styrelseledamot, Bokhandlarföreningen.
Styrelseledamot, Volati AB.

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot, Lammhults Design Group AB. Styrelseledamot, INTERSPORT Sverige AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 
100 800 aktier.

Antal teckningsoptioner:
167 647

E-post: maria.edsman@bokusgruppen.com