Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Johan Junehed

Försäljningschef sedan 2019

Utbildning:
Ekonomi magisterexamen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Andra pågående uppdrag:
Delägare, JNJ Consulting AB.

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot och VD, Cervera AB.

Aktieinnehav i Bolaget:

Antal teckningsoptioner:
108 823

E-post: johan.junehed@bokusgruppen.com