Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Cecilia Helsing

Marknads- och kommunikationschef sedan 2020

Utbildning:
Fil. kand. media och kommunikation, Örebro universitet.

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget:
26 880 aktier.

E-post: cecilia.helsing@bokusgruppen.com