Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Årsstämma 2023

Bokusgruppen AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas måndagen den 8 maj 2023, kl. 08:30 i Akademi­­bokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare kan delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud. Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken "” torsdagen den 27 april 2023 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdaken den 2 maj 2023, och
  • ha anmält sig senast tisdagen den 2 maj 2023.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till bolagsstamma@bokusgruppen.com eller genom brev till Bokusgruppen AB, Att: Bolagsstämma, Box 2100, 103 13 Stockholm.

Stämmohandlingar

  1. Kallelse till årsstämma 2023
  2. Styrelsens fullständiga beslutsförslag
  3. Teckningsoptionsvillkor 2023/2026
  4. Styrelsens yttrande enligt 18:4
  5. Valberedningens förslag
  6. Fullmaktsformulär
  7. Möjlighet (för privatpersoner med svensk skatterättslig hemvist) att skattefritt skänka utdelning till välgörenhet

Tillägg

Bokusgruppens Års- och hållbarhets­redovisning 2022