Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2024 innefattande ny styrelseordförande

25 mar, 2024, 17:45

 Regulatory information

Valberedningen i Bokusgruppen AB (publ) har beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow, Jeanette Söderberg och Patrik Wahlén samt nyval av Patrik Wahlén som styrelseordförande och omval av Ernst & Young Aktiebolag till revisor till slutet av nästa årsstämma.

Styrelseordförande Mårten Andersson har avböjt omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bokusgruppens webbplats, www.bokusgruppen.com.

Valberedningen består av Carin Wahlén (ordförande, representerar Patrik Wahlén), Karl Perlhagen (representerar sig själv) samt Mårten Andersson (styrelsens ordförande). Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på Bokusgruppens webbplats, www.bokusgruppen.com.

Bokusgruppen AB:s årsstämma 2024 kommer att hållas den 7 maj 2024.

Ytterligare information

För mer information, vänligen kontakta Carin Wahlén, valberedningens ordförande, 070-689 33 16 eller Maria Edsman, VD Bokusgruppen AB, 076-888 26 10, maria.edsman@bokusgruppen.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ), tel.nr: +46 (0)73 856 42 65, e-mail: certifiedadviser@carnegie.se.

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument