Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen presenterar nya finansiella mål

24 apr, 2024, 07:50

Bokusgruppen har beslutat om nya finansiella mål från 2024. Målen lyfter fram och sätter fortsatt fokus på bolagets lönsamhetstillväxt och goda kassaflödesgenerering.

Bokusgruppen ska leverera en fortsatt god tillväxt med fokus på lönsamhet och god avkastning och de nya finansiella målen ligger i linje med dessa ambitioner. De nya finansiella målen är:

  • Nettoomsättningstillväxt i genomsnitt per år: 4 %
  • EBITA-marginal: 8 %
  • ROCE, avkastning på sysselsatt kapital: 35 %

De nya finansiella målen ersätter de mål som kommunicerades i samband med noteringen 2021. De finansiella målen är långsiktiga riktvärden och är inte, och bör inte ses som, prognoser eller uppskattningar av Bokusgruppens framtida resultat. Som en följd av ovanstående och andra faktorer kan Bokusgruppens faktiska resultat avvika från ovanstående mål.

Läs mer om målen i Bokusgruppens delårsrapport januari–mars 2024.

Ytterligare information

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller maria.edsman@bokusgruppen.com.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument