Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Akademi­bokhandeln skänker 16 000 böcker till sjukhus

11 mar, 2022, 08:45

Akademi­bokhandeln skänker under 2022 totalt runt 16 000 böcker till två stora svenska sjukhus. Initiativet är ett led i att öka återbruksgraden och minska svinnet av produkter som inte längre kan säljas.

Bokusgruppen, där Akademi­bokhandeln ingår, har sju hållbarhetsmål och ett är att minska miljöpåverkan genom ökad grad av återbruk och återvinning. Akademi­bokhandeln strävar i enlighet med det efter att minimera mängden produkter som kasseras. Varje år finns det dessvärre produkter som blivit för gamla, inaktuella eller skadade och som därför behöver makuleras och kasseras. Under flera år har Akademi­bokhandeln arbetat för att kunna skänka exempelvis böcker till välgörenhet istället för att kassera dem.

Under 2022 har flera sjukhus erbjudits att ta emot böcker och en större central samordning mellan Akademi­bokhandelns butiker har inneburit att totalt 19 butiker kunnat samla ihop 16 000 pocketböcker som annars skulle kasserats. Böckerna skänks till Danderyds sjukhus i Stockholm och Skånes universitetssjukhus. Böckerna får därmed längre livslängd och kan sprida läsglädje till patienter, anhöriga och personal.

– Vi vill givetvis slänga så få produkter som möjligt. Skadade eller obrukbara produkter måste kasseras, men vi är väldigt glada över att hela böcker nu får nytt liv på sjukhusen. Våra butiker har gjort ett stort jobb i att hantera alla böcker. Vi är också mycket tacksamma över att Danderyds sjukhus och Skånes universitetssjukhus har möjlighet att ta emot böckerna och vi hoppas att de bidrar till läsglädje, säger Cecilia Oseroff, hållbarhetsansvarig på Bokusgruppen.

Utöver att Akademi­bokhandeln tar centrala initiativ när det gäller makulerade produkter uppmuntras även varje butik att försöka skänka makulerade produkter till lokala välgörande ändamål.

Bokusgruppen bedriver hållbarhetsarbete utifrån sju övergripande hållbarhetsmål med ett antal tillhörande delmål. Hållbarhetsarbetet är fokuserat inom områdena läsglädje, miljö och klimat, sortiment och medarbetare. Mer om bolagets hållbarhetsarbete går att läsa i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021, som publiceras i slutet av mars. 

För mer information vänligen kontakta Alexandra Fröding, presskontakt, via alexandra.froding@bokusgruppen.com  

Dokument