Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen offentliggör bolagsbeskrivning inför notering

27 maj, 2021, 16:45

Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av noteringen av Bokusgruppens aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Beräknad första handelsdag är fredagen den 4 juni 2021.

Bolagsbeskrivningen som Bokusgruppen har upprättat utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning eller förvärv av Bokusgruppens aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Den 28 april 2021 beslutade årsstämman i Volati AB (publ) (”Volati”) att dela ut samtliga Volatis aktier i Bokusgruppen AB (publ) till Volatis stamaktieägare. Volatis styrelse bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen har fastställts till tisdagen den 1 juni 2021.

Bolagsbeskrivningen kommer att finnas tillgänglig på Bokusgruppens webbplats, www.bokusgruppen.com/investerare/borsnotering, samt på Volatis webbplats, www.volati.se.  Bolagsbeskrivningen är på svenska.

Nasdaq Stockholm AB har, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, meddelat att Bokusgruppen uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tidplan för utdelning och notering av Bokusgruppen på Nasdaq First North Premier Growth Market:

27 maj 2021:  Bolagsbeskrivningen publiceras

28 maj 2021:  Sista dag för handel i Volatis stamaktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bokusgruppen

31 maj 2021:  Volatis stamaktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Bokusgruppen

1 juni 2021:     Avstämningsdag för utdelning av Volatis aktier i Bokusgruppen

4 juni 2021:     Beräknad första dag för handel i Bokusgruppens aktier

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, via 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 16:45 CET.

Bokusgruppen AB (publ)
Organisationsnummer: 559025-8637
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com

Dokument