Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen deltar på Volatis kapitalmarknadsdag: ”Tydlig plan för att öka tillväxten i de digitala kanalerna”

18 mar, 2021, 07:45

Bokusgruppen har en tydlig plan för ökad tillväxttakt i de digitala kanalerna genom fortsatta investeringar. Bokusgruppens marknadsandel inom e-handel ökade under 2020 och totalt sett utgjorde digitala kanaler 44 procent av försäljningen. Bolaget ser en betydande digital potential med sina 44 miljoner online-besök per år och kundklubbens 2 miljoner medlemmar.

Det säger Maria Edsman, VD för Bokusgruppen, i samband med huvudägaren Volatis kapitalmarknadsdag på torsdagen. Presentationen hålls mot bakgrund av att Volatis styrelse i februari gav Volatis ledning i uppdrag att utvärdera en eventuell utdelning och notering av ägandet i Bokusgruppen (som idag utgör affärsområdet Akademi­bokhandeln inom Volati). Presentationen nås via länken nedan från kl. 08.00 i dag. Kapitalmarknadsdagen följs upp med en frågestund för investerare och analytiker den 22 mars 2021 klockan 14.00.

Bokusgruppen visar god lönsamhet och kraftig tillväxt i sina digitala kanaler. Vi har en stark marknadsposition med framgångsrika digitala kanaler som Bokus och akademi­bokhandeln.se samt abonnemangstjänsten Bokus Play, där vårt rikstäckande nät av lönsamma butiker bidrar till att värva nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt, säger hon.

Bolaget ökade sin marknadsandel inom e-handel under året och totalt stod digitala kanaler för 44 procent av Bokusgruppens försäljning under 2020.

Vi har en tydlig ambition och plan för att öka tillväxttakten i de digitala kanalerna genom fortsatta investeringar de närmaste åren. Med 44 miljoner online-besök årligen, 13 miljoner besök i butik och 2 miljoner medlemmar i kundklubben har vi fantastiska förutsättningar att locka fler kunder att prova våra digitala abonnemang och erbjudanden, säger Maria Edsman.

Volatis nuvarande VD Mårten Andersson kommer i maj i år att övergå till rollen som ordförande i Volatis två affärsområden Salix Group och Akademi­bokhandeln (Bokusgruppen). Ett eventuellt beslut om en så kallad Lex Asea-utdelning av Volatis andelar i Bokusgruppen till Volatis stamaktieägare väntas fattas vid Volatis årsstämma 28 april i år.

Presentationen är tillgänglig på https://www.volati.se/sv/investerare/kapitalmarknadsuppdatering. En direktsänd frågestund med presentatörerna, bland dem Maria Edsman, sker den 22 mars kl. 14.00-15.00. En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Volatis hemsida.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD, via 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

Bokusgruppen AB (under namnändring från Volati Bok AB)

Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: kundservice@akademi­bokhandeln.se
Organisationsnummer: 559025-8637

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 07:45 CET.

Dokument