Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Styrelse

Mattias Björk

Styrelseledamot sedan 2021

Född 1975

Utbildning:
Jur. Kand., Lunds universitet.
Civilekonom, Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot Volati Infrastruktur AB, Sequent Management AB och Soutirage AB.

Tidigare uppdrag:
CFO Volati AB (publ.), styrelseledamot i flera bolag
inom Volati-koncernen.

Aktieinnehav i Bolaget:
333 341 aktier i Bokusgruppen AB i samband med Lex Asea-utdelningen.

1 039 820 aktier.  

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och, vid utdelningstidpunkten, dess större aktieägare.