Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Styrelse

Mattias Björk

Styrelseledamot sedan 2021

Född 1975

Utbildning:
Jur. Kand., Lunds universitet.
Civilekonom, Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot, flera bolag inom Volati-koncernen.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
CFO, Volati.
Styrelseledamot i flera bolag inom Volati-koncernen.

Aktieinnehav i Bolaget:
333 341 aktier i Bokusgrupen AB i samband med Lex Asea-utdelningen.

838 129 aktier per 31 december 2021. 

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och, vid utdelningstidpunkten, dess större aktieägare.