Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Styrelse

Mårten Andersson

Styrelseledamot sedan 2017

Född 1971

Utbildning:
Kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot/ordförande, flera bolag inom Volati-koncernen.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
VD, Volati.
Styrelseledamot/ordförande, flera bolag inom Volati-koncernen.

Aktieinnehav i Bolaget:
502 306 aktier i Bokusgruppen i samband med Lex Asea-utdelningen.

502 306 aktier.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och, vid utdelningstidpunkten, dess större aktieägare.