Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Jane Jangenfeldt

CFO

Utbildning:
Bachelor of Science, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag:
Trustee, Arista Trust.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:


Aktieinnehav i Bolaget: 
67 200 aktier.

Antal teckningsoptioner:
58 823

E-post: jane.jangenfeldt@bokusgruppen.com