Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Koncernledning

Hannes Karlström

Affärsutvecklingschef sedan 2021

Utbildning:
Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers Tekniska
Högskola.
Masterexamen Industriell ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola.
Kandidatexamen Företagsekonomi, Göteborgs universitet.

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget:

E-post: hannes.karlstrom@bokhandelsgruppen.se